Illustrasjonsfoto: svetikd/iStockphoto

Vil flytte turist­hytter for å beskytte vill­reinen

Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter.
29. oktober 2019


Villreinforsker Olav Strand. Foto: Torgeir W. Skancke

– En flytting av turisthyttene vil være positivt for både villrein og folk. Det vil gi større rom for å utvikle friluftsliv og turisme i mindre sårbare deler av området, sier villreinforsker Olav Strand i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I en ny rapport anbefaler forskerne flere tiltak for å bedre forholdene for Europas sørligste, og nest største bestand av villrein. 

Blant de mest omfattende tiltakene er flytting av turisthyttene Øyuvsbu og Storsteinen med tilhørende stinett i et sårbart villreintrekk ved Blåsjø.

Andre forslag er strengere regulering av ferdsel på veien inn til Store Urevatn og en fredningssone i jakta.

– Oppdemte vannmagasin har stengt tradisjonelle trekkveier for villrein og skapt trange trekkpassasjer. I tillegg gir anleggsveger økt ferdsel med bil og sykkel inn i kjerneområdene for villrein. Fremtidige tiltak må legge til rette for at bestanden blir robust nok til å håndtere endringer i ferdsel og bruk, sier forsker Strand.

 

Siste fra Jakt

Portrettet:

Stålmannen Hans Kristian Wear

Dette portrettet handler ikke om alternativ ammunisjon, men om egenskaper. Det finnes folk som er lagd av spesielle materialer.

– Store mørketall om viltpåkjørsler

Nesten 12 000 elg, hjort og rådyr ble registrert påkjørt av motorkjøretøy i fjor, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Men mørketallene er store, spesielt på rådyr, sier ettersøksveteran Rune Borgersen.
Bukkejakt:

Våryr i Hampshire

Titusener av fotballsupportere tar i et normalår en langweekend i England for å se favorittlaget i Premier League. Andre tar turen over Nordsjøen for å kikke etter råbukk …

På forsiden nå