Rovvilt­nemndene foreslås halvert

Klima- og miljødepartementet foreslår å redusere antall rovviltnemnder i Norge fra åtte til fem eller fire.
16. mai 2019

Nylig la avdelingsdirektør Torbjørn Lange i Klima- og miljødepartement fram to ulike modeller de vurderer, skriver Nationen. Den ene har fire regioner, den andre har fem.

I en Powerpoint-presentasjon avisen har fått tilgang til, heter det at antallet regioner foreslås «redusert/endres slik at det samsvarer bedre med regionreformen». Endringene vil skje før regionreformen trer i kraft 1. januar neste år. 

Forskjellen på de to modellene er om hele Østlandet og Sørlandet skal være én region eller to.

Trøndelag og Nordland foreslås slått sammen. Det foreslås også å slå sammen hele Vestlandet med Møre og Romsdal. Dagens nordligste region, Troms og Finnmark, består som i dag, skriver Nationen.

– Vi vil om kort tid sende på alminnelig høring forslag om nye rovviltregioner som er tilpasset regionreformen. Hva departementets forslag nærmere går inn på, vil framgå av høringsdokumentene. Vi kan derfor ikke komme nærmere inn på det nå, sier statssekretær Atle Hamar (V) til avisen, som svarer på vegne av departementet.

Siste fra Jakt

Portrettet:

Stålmannen Hans Kristian Wear

Dette portrettet handler ikke om alternativ ammunisjon, men om egenskaper. Det finnes folk som er lagd av spesielle materialer.

– Store mørketall om viltpåkjørsler

Nesten 12 000 elg, hjort og rådyr ble registrert påkjørt av motorkjøretøy i fjor, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Men mørketallene er store, spesielt på rådyr, sier ettersøksveteran Rune Borgersen.
Bukkejakt:

Våryr i Hampshire

Titusener av fotballsupportere tar i et normalår en langweekend i England for å se favorittlaget i Premier League. Andre tar turen over Nordsjøen for å kikke etter råbukk …

På forsiden nå