Skjerper kravene i Nordfjella

Mattilsynet har fremmet en innstilling til Landbruks- og matdepartementet (LMD) om forbud mot bruk av saltstein og sanering av eksisterende saltplasser i Nordfjella. I tillegg foreslås skjerpede regler for gjestebeiting for sau.
15. februar 2019

Forslaget om å endre soneforskriften er et av flere tiltak i kampen for å hindre at skrantesjuke sprer seg. Mattilsynet foreslår et påbud om at slikkesteinplasser skal være sanert eller avstengt for beitedyr og hjortedyr, samt et forbud mot nyetablering av gjestebeiting for sau fra andre enn Nordfjella-kommunene.

– Dette er et gjennombrudd for våre forslag. Her fortjener Mattilsynet og andre medspillere som har deltatt i prosessen ros. Nå er det håp om at de største risikohullene i regelverket blir tettet, og at det blir en smule mer balansert byrdefordeling i tiltakspakken, sier viltkonsulent Webjørn Svendsen i NJFF.

Størst risiko i sone 1
Salteplasser brukes av småfebønder for å holde sauene på bestemte beiteområder. Siden disse plassene medfører ansamlinger av dyr, er det her det er størst sannsynlighet for at det finnes smittestoffer (prioner) i bakken. VKM-rapporten framhever at salteplasser i sone 1 er de mest sannsynlige kildene for spredning av smitte.

Mattilsynet foreslår ikke forbud mot beiting i området, men ønsker av føre var-hensyn å stille vilkår knyttet til gjestebeiting i sone 1. Imidlertid foreslås forbud mot nyetablering av gjestebeiting i Nordfjella.

Dagens smittesone rundt Selbu, foreslås opphevet, ettersom risikoen for smitte derfra ikke er aktuell.

Grunnen til at de foreslår disse endringene er blant annet den nyeste rapporten fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM): Smittespredning av skrantesyke.

Bakgrunn: Overser fagmiljøenes råd

Mer om skrantesjuke.

Siste fra Jakt

– Rypas rødlistestatus bør endres

– Lirypas status som «nær truet» må vurderes på ny, ut fra den bestandssituasjonen som nå er avdekket. Det sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen, etter av en fersk NINA-rapport viser klar vekst i bestanden.

Godt rypeår i Sør- og Midt-Norge

Årets rypejakt er over for de fleste. Hva ble status? Og hvordan stemte takseringsestimatene?

Tre ulveflokker sporet i Norge så langt i vinter

Overvåkingssesongen på ulv er i gang. Hittil i vinter er det sporet tre ulveflokker på snø i Norge.

På forsiden nå