Skal felle 55 villrein for å teste for skrantesyke i Nordfjella

Miljødirektoratet har besluttet å felle 55 villreinbukker i Nordfjella for å eventuelt kunne friskmelde bestanden for skrantesyke.
01. februar 2019

– Dessverre er avliving nødvendig for å ta prøver som kan gi sikre svar på om en rein er smittet av skrantesyke. For å friskmelde bestanden i Nordfjella sone 2 i henhold til Mattilsynets kriterier og målsetting om framdrift er det nødvendig med et større antall prøver og dermed et større uttak enn det som ble gjort i fjorårets jakt, sier Ellen Hambro, direktør i  Miljødirektoratet.

Avgjørelsen om fellingen er tatt i samråd med Mattilsynet og på bakgrunn av råd fra sentrale fagmiljøer.

Nordfjella villreinområde strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

I mars 2018 ble de siste dyrene i den smittede villreinbestanden i Nordfjella Sone 1 tatt ut av personell fra Statens Naturoppsyn. Til sammen ble det skutt rundt 1.400 villrein i området fra senhøsten 2017. Det ble her påvist skrantesyke hos 17 dyr.

Skrantesyke er en såkalt prionsykdom, og ble første gang påvist på villrein i Europa i Nordfjella i mars 2016. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Sykdommen fører til at hjernen langsomt spises opp. Etter hvert begynner dyrene å sikle, skjelve og vakle. Til slutt dør de.

Siste fra Jakt

Påvirker jakt bjørnebinnas strategi?

Bjørnungene blir hos binna et år lenger enn tidligere. Professor Andreas Zedrosser betegner tendensen som en overlevelsesstrategi.

18 ulver DNA-registrert så langt i sommer

Av de 18 ulvene som er registrert på DNA så langt i sommer, antas ti av dem å være på vandring, ifølge Rovdata.

20 ulver felt siste jaktår

Totalt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019-2020, noe som er seks færre enn forrige jaktår. Felling av andre rovdyr økte noe.

På forsiden nå