Kraftig nedgang i villreinjakten

I løpet av høsten 2018 ble det felt om lag 4.200 villrein. Tallet er det laveste på 14 år.
Torsdag, 13. desember 2018 - 9:52

På Hardangervidda ble det skutt 700 dyr – halvparten av året før, ifølge statistikk fra  Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Ikke siden bunnåret 2004 har det blitt skutt færre villrein enn i 2018, opplyser seniorrådgiver Trond Amund Steinset i SSB.

Noe av årsaken til nedgangen er en innskrenkning i antall fellingstillatelser fra nesten 23.000 i 2017 til 11.000 i 2018.

Størsteparten av nedgangen i tillatelser skjedde i landets største villreinområde, Hardangervidda. Her gikk antall tillatelser ned fra 10.000 dyr til 1.500.

– De siste årene har fellingskvoten vært stor, og en har trolig anslått at det har vært flere dyr på vidda enn det som var realiteten, forklarer Steinset.

I løpet av forrige jaktår ble hele villreinstammen i den nordlige delen av Nordfjella villreinområde skutt for å unngå spredning av skrantesyke. I den sørlige delen av dette området ble det i år skutt 72 rein av en fellingskvote på 200 dyr.

Emneord: 
Tags: 

På forsiden nå