Reguleringen av blyhagl er foreslått som en utvidelse av EUs kjemikalieregelverk REACH. Dette regelverket gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og er gjennomført i REACH-forskriften. Foto: Leif Ø. Haug

EU øker presset mot bly

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) foreslår et forbud mot all bruk av blyhagl i våtmarksområder innen EU- og EFTA landene. Ytterligere begrensninger for bruk av blyholdig ammunisjon er også på trappene.
20. november 2018

Etter 11 års totalforbud mot blyhagl i Norge, fikk NJFF i 2016 politisk støtte for å gjenoppta bruk av bly på viltarter med naturlig habitat utenfor våtmarksområder, blant annet med henvisning til blyets gode egenskaper for human avliving.

Nye EU-direktiver har imidlertid vært varslet i lengre tid. På oppdrag fra EU-kommisjonen har Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) kommet med forslag til restriksjoner knyttet til bruk av blyholdig ammunisjon i våtmarksområder, og anbefaler nå et totalforbud.

Favner bredt
De fleste landene innen EU og EFTA har allerede betydelige restriksjoner på bruk av bly i våtmark, men ECHA mener ytterligere innskjerpinger er påkrevd for å beskytte fuglelivet i disse områdene.

Jaktkonsulent Vidar Nilsen i NJFF, sier forslaget ikke kommer som noen stor overraskelse.


Jaktkonsulent Vidar Nilsen i NJFF mener EUs forslag til innskrenkninger i bruk av blyhagl favner langt bredere enn nødvendig for å nå de uttalte målene. Foto: Vegard Veberg.

– Det har ligget i kortene en god stund. Forslaget kan ved første øyekast likne på ordningen vi har i Norge i dag. Forskjellen er at vi har et generelt forbud mot blyhagl, med unntak for arter som ikke har sitt naturlige leveområde i våtmarksområder. ECHA sitt forslag går ut på et områdebasert forbud, som favner langt bredere, sier Nilsen.

ECHA mener nemlig man bør bruke en tolkning av våtmarksområder som er i overensstemmelse med Ramsar-konvensjonen. Her defineres våtmark som områder med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med stillestående eller strømmende ferskvann, saltvann eller brakkvann – inkludert områder med marint vann med en dybde som ikke overstiger seks meter ved lavvann.

– Problematisk
– Dette vil by på utfordringer, da denne definisjonen inkluderer områder og terrengtyper man finner nær sagt over alt i skog og fjell i de nordiske landene. Vi ser behovet for å ivareta fuglelivet i våtmarksområder, men mener det er problematisk med et felles regelverk som ikke tar høyde for geografiske forskjeller, sier han.

Strammer til
EU-kommisjonen har også gitt ECHA i oppdrag å legge fram et kunnskapsgrunnlag rundt bruk av bly i ammunisjon generelt, samt bruk av bly i fiskeutstyr. Også her konkluderer ECHA med at strengere reguleringer er nødvendig. Det er ventet at forslag til tiltak, også vil omfatte rifleammunisjon.

– Vi forventer at EU-kommisjonen vil gi ECHA i oppdrag å komme med forslag til restriksjoner også her, sier Nilsen.

Han opplyser at NJFF, gjennom Nordisk jegersamvirke og Den europeiske jegerorganisasjonen (FACE), nå jobber aktivt for å finne løsninger som er mest mulig hensiktsmessig for jegerne, viltet og miljøet.

– I første omgang jobber vi nå med det som nå ligger på bordet knyttet til foreslåtte innskrenkninger i bruk av blyhagl. Vi håper det skal være mulig å få til en justering i våtmarksdefinisjonen, slik at den i praksis ikke rammer all jakt i nordiske fjell og skoger.

Det er et krevende arbeid, når signalene fra EU tydelig peker i retning av et totalforbud mot bly på alle områder, avslutter Vidar Nilsen.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Færre rødrev ga flere liryper i Finnmark

Reven er en hønsetyv heter det i barneregla. I Finnmark er det nok mer korrekt at reven er en rypetyv. Omfanget er større og vanskeligere å gjøre noe med enn forskerne trodde på forhånd.

Skyteprøven går som normalt igjen etter unntak i fjor

Skyteprøven for storviltjegere vil i år bli gjennomført som normalt. Fritaket fra 2020 videreføres ikke, melder Miljødirektoratet.
Skrantesjuke:

Skal merke hjortevilt på Hardangervidda og i Setesdal

Villrein, elg og hjort på og rundt Hardangervidda og nordre deler av Setesdal villreinområde skal merkes med GPS-sendere. Hensikten er å kartlegge hvordan hjortevilt bruker områdene, blant annet som grunnlag for å redusere risikoen for spredning av skrantesjuke.

På forsiden nå