Slakter flytting av viltansvar

Regjeringens beslutning om å flytte forvaltningsansvaret for høstbart vilt fra Klima- og miljødepartementet til Mat- og landbruksdepartementet møter kraftig motbør. NJFF ber regjeringen omgjøre vedtaket, og får støtte fra flere grønne organisasjoner.
23. februar 2018

NJFFs generalsekretær, Espen Søilen, mener en slik oppsplitting av naturforvaltningen er svært betenkelig.


Viltfaglige forvaltningshensyn vil fort komme i annen rekke når de høstbare artene nå blir overført fra Klima- og miljødirektoratet til Mat- og landbruksdepartementet, mener generalsekretær Espen Søilen i NJFF.
FOTO: LEIF Ø. HAUG

– Dagens regime har som utgangspunkt å forvalte artenes leveområder og økosystemene de er en del av på en helhetlig måte. Alt henger sammen, og det må gjenspeiles i forvaltningen. Hva tenker man for eksempel å gjøre hvis høstbare arter havner på rødlista? Skal de hoppe fram og tilbake mellom ulike departementer?

«Betydelig komplisering»

I et brev til statsminister Erna Solberg, ber NJFF regjeringen om å omgjøre beslutningen:

«Regjeringen er opptatt av å forenkle vår utmarksforvaltning. En oppsplitting av forvaltningsansvaret der arter skal kunne hoppe fram og tilbake mellom ulike departement, og der det helhetlige ansvaret lett vil smuldre opp, kan verken kalles forenkling eller forbedring. Derimot er det en betydelig komplisering, og et bidrag til å tenke enkeltarter og ikke se artenes utvikling og områdebruk i sammenheng.

NJFF oppfatter at dagens organisering av viltforvaltningen fungerer godt. Det vil selvsagt alltid være et potensial for forbedringer, men likevel er den klare konklusjonen at dagens helhetlige system på en god måte ivaretar forvaltning av viltet og naturgrunnlaget for øvrig.»

– Miljøet taper

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, som representerer 16 friluftsorganisasjoner, er også sterkt kritisk til å la Mat- og landbruksdepartementet overta ansvaret for de jaktbare viltartene.

– Det har vært svært få klager på miljøforvaltningen av høstbart vilt i Norge. Det er derfor vanskelig å se dette som noe annet enn nok et tiltak for å begrense overordnede miljøhensyn til fordel for næringsutvikling. Mye tyder også på at dette blir en dyrere løsning enn i dag, fordi det må bygges opp et sterkere og til dels parallelt fagmiljø i et nytt departement, sier han til Dagsavisen.

Vil ikke uttale seg

Statsminister Erna Solberg har ikke ønsket å kommentere saken overfor Jakt & Fiske. Heller ikke Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale har villet svare på noen av våre spørsmål om beslutningen.

«Regjeringa vil kome nærare attende med ei endeleg avgrensing av kva som ligg i haustbare viltressursar.» skriver seniorrådgiver Ståle Norang i LMDs kommunikasjonsavdeling i en e-post til Jakt & Fiske. 

Til Dagsavisen sier nyslått klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, at det foreløpig ikke er endelig avklart hvilke følger overføringen av forvaltningsansvaret vil få for Miljødirektoratet og deres mer enn 700 ansatte.

Siste fra Jakt

Trippel-NM i Målselv:

Fortsatt mulighet for påmelding til trippel-NM

Det var lenge tvil om regjeringens koronatiltak tillot å arrangere NM i Målselv også i år. Men nå blir det NM, selv med få påmeldte. Siste mulighet for påmelding er fredag 18. juni.

Håper fortsatt å bli kvitt skrantesyke

Høyt bukkeuttak og generell bestandsreduksjon er blant de viktigste tiltakene som anbefales for å bekjempe skrantesjuke på Hardangervidda. NJFF ønsker ordinær jakt og lokal involvering.

Droner finner rådyrlammene

Droner med varmesøkende kamera har vist seg som et effektivt hjelpemiddel for å redde rådyrlam i slåtten. Og lokalforeningene har fått øynene opp for det nye hjelpemiddelet.

På forsiden nå