Annonse

Harstad kommune

Ville strupe lokal­foreningens hunde­trening etter e-post fra reineier

Mange av NJFFs lokalforeninger rundt om i landet har tilbud om trenings- og dressurområder for jakthundeierne. Harstad JFF frykter at de nå kan få en betydelig begrensning i bruken av sitt område. Her GS Billy i fint driv.

Basert på e-post fra én reineier, og uten ytterligere utredning, ville kommunen legge kraftige begrensninger på bruken av treningsterrenget til Harstad JFF. – Dette er en konstruert konflikt, mener foreningsleder Frode Johnsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

I 27 år har medlemmene i Harstad Jeger- og Fiskerforening og andre hundeeiere trent og dressert sine firbeinte venner ved Tennvannet, som ligger noen kilometer sørvest for Harstad sentrum. 

Da foreningen i vinter søkte kommunen om videreføring av ordningen, ble svaret nei, etter innsigelser fra reindriftsnæringa.

Ifølge en reineier tilknyttet Kongsvikdalen Reinbeitedistrikt, skulle reinen angivelig ha endret trekkmønster etter etablering og inngjerding av en næringspark i området. 

Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i april, mai og juni, var derfor ikke lenger forenlig med reindriftsnæringas aktivitet ved Tennvannet. Saken ble først omtalt i Harstad Tidende.

Kritiske politikere

Da Harstad JFF klaget på avgjørelsen, og saken skulle opp til behandling i formannskapet i januar, var kommuneadministrasjonens innstilling at man skulle lytte til reindriftsnæringa, og ikke ta klagen til følge.

Flere politikere var imidlertid kritiske til saksutredningen, skriver Harstad Tidende, som blant annet refererte Eivind Stene (FrP):

– Har dere basert saksutredningen på fem setninger i en mail fra reindriftsnæringen? Kan det dokumenteres at reinsdyrene har endret trekkmønster og tar seg inn på dressurområdet? Jeg føler at dette saksframlegget er tynt, sa han.

Eivind Stenes oppfatning av saksutredningen viste seg å stemme ganske godt. Varaordfører Maria Serafia Fjellstad (V) etterlyste et kart som viser reintrekket i området. Ordfører Marianne Bremnes ba administrasjonen innkalle både reindriftsnæringen og Harstad JFF til et møte for å drøfte saken.

Dermed er det duket for ny behandling i formannskapet – etter at saken er bedre utredet.

Viktig tilbud

Leder i Harstad JFF, Frode Johnsen, understreker overfor Jakt & Fiske at treningsterrenget ved Tennvannet er et veldig viktig tilbud, både til medlemmene og andre hundeeiere i kommunen.

– Det bidrar til å skape aktivitet, og gapahuken vi har bygd der er blitt et naturlig treffpunkt. Terrenget brukes 365 dager i året, og det har aldri vært noen konflikt med reinnæringa. Det går år mellom hver gang rein blir observert i området, og da tar vi selvsagt hensyn. De fleste som trener her er dessuten vant til å jakte i områder med tamrein, og har gjennomgått aversjonsdressur med hundene. Etter vårt syn er dette en konstruert konflikt, sier Johnsen.

Han er glad for at politikerne vil ha en utredning av saken, og sier at foreningen ser fram til et dialogmøte med reindriftsnæringen.

Powered by Labrador CMS