Annonse

Fugleinfluensa:

Ordfører etterlyser handling fra landbruks- og matministeren

Krykkje-måte i fjellvegg.
Fugleinfluensaen herjer med uforminsket styrke i nord. Nå har også en en rødrev i Tromsø fått påvist viruset.

Fugleinfluensa herjer i Nord-Norge, men sykdommen er nå også påvist i Trøndelag. Vadsø-ordfører etterlyser handling fra landbruks- og matministeren for å håndtere fugleinfluensautbruddet i nord.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener denne situasjonen påkaller oppmerksomhet også fra nasjonalt nivå og gjentar derfor invitasjonen til statsråden om å komme til Vadsø for å se på den dyretragedien som skjer her, skrev Vadsø-ordføreren i et brev til Borch mandag. 

Kommunen bruker store ressurser på å rydde opp tusenvis av døde fugler som følge av det pågående fugleinfluensautbruddet. 

Hva er fugleinfluensa?

  • Fugleinfluensa forårsakes av influensavirus A. Det er en smittsom virussykdom som også kan smitte til andre dyrearter enn fugl.
  • Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad og kan ramme enkeltarter mer enn andre.
  • Høypatogen fugleinfluensa ble påvist for første gang i Norge i 2020.
  • Det er en svært smittsom sykdom som rammer ville og tamme fugler. I sjeldne tilfeller kan mennesker og andre pattedyr smittes.
  • Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Nesten alle fugler som får viruset, dør.
  • Fra høsten 2020 har en høypatogen virusvariant spredt seg i store deler av verden, inkludert Europa. I Norge er den registrert hos død villfugl over store deler av landet.
  • Det siste året har utbredelsen av smitte til pattedyrarter økt i verden. I Norge har det vært mindre smittespredning blant fugler og dyr sammenlignet med flere andre land i Europa.
  • Folkehelseinstituttet vurderer ennå smitterisiko til mennesker som svært lav.
  • Sykdommen smitter til mennesker kun ved berøring, ikke via mat eller drikkevann.
  • Funn av døde andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk), åtseletere (kråkefugler) og småfugl (ved mange døde fugler på et lite område), skal meldes fra til Mattilsynet.

Bare i helgen plukket de opp 3000 døde måker. Det totale antallet nærmer seg nå 10.000 i kommunen.

– En liten kommune kan ikke ta ansvar alene når det kommer en så svær greie, sier ordføreren til NTB. 

– Føler ikke de tar det helt på alvor

I forrige uke ba kommunen om nasjonal bistand til å håndtere oppryddingen etter fugledøden, men ønsket ble avslått. 

– Det betyr i praksis at befolkningen må regne med at det ligger mye død fugl i fjæra og andre steder uten at noen tar ansvar for opprydding. Det gjør at vi føler at nasjonale myndigheter ikke tar dette helt på alvor, skriver Pedersen i brevet. 

Mandag settes sivilforsvaret inn i ryddingen, men først og fremst for å avlaste de kommunale fuglerydderne. 

– Det må en større aksjon til med rydding. Jeg tror det hadde vært fornuftig, sier ordføreren til NTB. 

– Jævlig

Kommunen har først og fremst konsentrert seg om å rydde unna døde fugler der hvor det ferdes mye folk og turister. 

Nå håper ordføreren at Borch kommer på besøk for å se hva som foregår, med egne øyne. Scenene som utspiller seg ut i områdene med mye død fugl, beskrives som «jævlige». 

– De letter ikke når vi går inn. De dør rundt føttene på oss. Og det ser foreløpig ikke ut til at det blir mindre av dette, sier ordføreren. 

– Ikke bare, bare

De aller fleste fuglene de plukker opp, er måker av den truede arten krykkje.

Kommunen håper også at regjeringen kan bidra med økonomisk støtte for å dekke kostnadene til oppryddingen. Siden 14. juli har de hatt mellom tre og åtte ansatte i sving som jobber hele dagen med å samle sammen døde fugler.

– Vi har mannskaper som virkelig har stått på. Det er klart at et besøk fra landbruksministeren vil kunne gi oppmerksomhet rundt jobben de har gjort. Det er ikke bare, bare dette her. 

Smittet rødrev

Også en rødrev har nå blitt smittet av viruset. 

Det er en revevalp i Tromsø som har fått påvist fugleinfluensa-virus, opplyser Veterinærinstituttet. 

– Utbruddet vi ser nå, medfører stor dødelighet i villfuglpopulasjonene i enkelte områder, og åtseletere, som rødrev, utsettes for et høyt smittepress ved å spise store mengder smittede fugler, sier fjærfeansvarlig Grim Rømo på Veterinærinstituttet.

Fugleinfluensa smitter i all hovedsak mellom fugler. I enkelte tilfeller påvises imidlertid viruset også hos pattedyr, slik som rødrev.

– Med bakgrunn i dette er denne påvisningen ikke så overraskende, sier Rømo. 

I juli 2022 ble også fugleinfluensa påvist på to rødrevvalper i Stad kommune. 

Veterinærinstituttet sier at særlig hunde- og katteeiere bør være oppmerksomme på døde og syke fugler, og holde kjæledyrene sine unna disse. 

Også påvist i Trøndelag

Tester Mattilsynet har utført, bekrefter at måker som ble funnet døde i Rørvik i Trøndelag, var smittet av fugleinfluensa.

Irene Skei Mjømen er fungerende avdelingsleder i Mattilsynet i Namdalen. Hun sier til avisa at folk ikke behøver å være redd for at viruset skal smitte over til mennesker. Hun ber likevel folk om å være oppmerksomme og passe på at barn og dyr ikke kommer kontakt med de døde fuglene. 

 

Powered by Labrador CMS