Annonse

Fugleinfluensa

Ingen jaktstopp grunnet fugleinfluensa

Foreløpig anser hverken Miljødirektoratet eller Mattilsynet det som aktuelt å innføre jaktforbud grunnet fugleinfluensa.
Foreløpig anser hverken Miljødirektoratet eller Mattilsynet det som aktuelt å innføre jaktforbud grunnet fugleinfluensa.

Miljødirektoratet ser ingen grunn til å legge begrensninger på den kommende fuglejakten som følge av utbruddet av fugleinfluensa.

Publisert

Miljødirektoratet gjør sammen med Mattilsynet fortløpende vurderinger i forbindelse med utbruddet av fugleinfluensa i Troms og Finnmark og i andre deler av landet, skriver Miljødirektoratet i en oppdatering.

Hovedårsaken til at de ikke legger begrensninger på den kommende fuglejakten, er at sykdommen hittil har vært begrenset til måkefugler. Disse er det ikke tillatt å jakte på i Norge.

Miljødirektoratet bekrefter dermed uttalelsen fungerende regiondirektør Torkjell Andersen i region nord i Mattilsynet kom med til Jakt & Fiske i juli:

– Jaktforbud er foreløpig ikke aktuelt, men vi må vurdere smittesituasjonen fortløpende. Hvis situasjonen endrer seg, så vil vi informere jegere i så god tid som mulig, sa Andersen.

Ikke påvist hos jaktbare arter

De jaktbare artene, som er toppskarv, storskarv, kortnebbgås, grågås, siland, laksand, stokkand og kråkefugler, er mottakelige for fugleinfluensa, men det er ikke påvist smitte blant noen av artene i Norge i år.

Det er heller ikke påvist smitte hos rype eller andre hønsefugler.

Mattilsynet vedtok nylig ferdselsforbud i de tre verneområdene Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat i Øst-Finnmark for å begrense smitte. 

Situasjonen vurderes fortløpende, og det kan bli aktuelt å innføre ferdselsforbud også i andre områder, skriver de.

Redusert ferdsel

Det oppfordres til å redusere ferdsel i områder der det er blitt påvist syk eller død fugl. Hvis man treffer på ansamlinger av døde eller døende fugler under jakt, skal dette meldes til Mattilsynet.

Det er svært lav risiko for at fugleinfluensaen smitter til mennesker, skriver Miljødirektoratet.

Powered by Labrador CMS