Vil redusere sjølaksefisket

Miljødirektoratet ønsker å stenge for fiske med kilenøter i 31 sjøregioner kommende sommer.
Miljødirektoratet ønsker å stenge for fiske med kilenøter i 31 sjøregioner kommende sommer.

Miljødirektoratet foreslår å stramme kraftig inn på sjølaksefisket og frede 500 små lakseelver kommende sommer.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

Villaksen sliter. De siste 30 årene er sjøoverlevelsen redusert med over 50 prosent, noe som i stor grad skyldes klimaendringer og påvirkninger fra lakselus. Spesielt våre små laksebestander er i en svært sårbar situasjon, ifølge Miljødirektoratet.

Etter at Storbritannia avviklet kystfisket etter laks i 2019, er det nå bare i Norge det pågår et sjølaksefiske av betydning – et fiske som står for rundt 40 prosent av total- fangsten.

– For å redusere risikoen for overbeskatning av laksebestandene i Finnmark, er vår anbefaling at det ikke åpnes for fiske med krokgarn kommende sommer, sier senior- rådgiver Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratet.

Seniorrådgiver Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratet vil også ha slutt på laksefiske med krokgarn på kysten av Vest-Finnmark.
Seniorrådgiver Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratet vil også ha slutt på laksefiske med krokgarn på kysten av Vest-Finnmark.

Stenger 500 småelver

I Nord- Troms og Finnmark er ikke fisketiden med kilenot foreslått endret, med ett unntak.

– Vi foreslår å kun åpne for kilenotfisket i områder med lav risiko for overbeskatning av bestander, som i Namsfjorden og Malangen/Målselv, påpeker Dyrendal.

Direktoratet foreslår videre å stenge fiske i rundt 500 mindre anadrome vassdrag. Dette er i hovedsak elver med gytebestandsmål under 25 kg, og/eller vassdrag med mangelfull organisering eller fangstrapportering.

Sportsfiske i alle våre store og kjente lakseelver vil fortsette som før. Unntaket er Steinkjerelva, Ogna (Steinkjer) og Lærdalselva, som vil bli stengt.

– I disse elvene er det ikke høstbare bestander, understreker Helge Axel Dyrendal.

Urimelig

At Lærdalselva foreslås stengt for laksefiske, faller elveeierlaget tungt for brystet.

– Det er urimelig! Vi har en lav beskat- ning, fordi mesteparten av laksen blir satt ut igjen, sier Ola Petter Bøe i Lærdal elveeigarlag.

I tillegg mener elveeierlaget at gytebestandsmålet er satt for høyt i forhold til reelt elveareal.

Den internasjonalt kjente lakseelva ble for øvrig friskmeldt i 2017 etter å ha vært infisert av lakseparasitten Gyrodatylus salaris i en årrekke.

Gytefisktelling fra land sist høst viste 848 lakser.

– Dette er et minimumstall. Tellingen viser kanskje 50–70 prosent av gytebestanden, sier Bøe. I slutten av januar var elveierlaget i møte med departementet for å fremme sitt syn.

Strammer inn kilenotfisket

Kilenotfisket foreslås å fortsette som før i: Indre Rogaland, Dalsfjorden, Nordfjord, Namsfjorden, Beiarfjorden, Ofotfjorden/Tysfjorden, Malangen/Målselv, Kvænangen, fjordene i Vest- Finnmark, Porsangerfjorden, Tanafjorden, Køfjord/Bøkfjord, Jarfjorden og kysten av Finnmark.

Fisketiden reduseres i Sunndalsfjorden/Tingvollfjorden, Trondheimsfjorden og Karlebotn. I de øvrige 31 sjøregioner i Norge vil det ikke bli åpnet for fiske med kilenøter.

Forslagene til nye fiskeforskrifter ligger nå til vurdering i Klima- og miljødepartementet.