Annonse

Vil redusere sjølaksefisket

Miljødirektoratet ønsker å stenge for fiske med kilenøter i 31 sjøregioner kommende sommer.

Miljødirektoratet foreslår å stramme kraftig inn på sjølaksefisket og frede 500 små lakseelver kommende sommer.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Villaksen sliter. De siste 30 årene er sjøoverlevelsen redusert med over 50 prosent, noe som i stor grad skyldes klimaendringer og påvirkninger fra lakselus. Spesielt våre små laksebestander er i en svært sårbar situasjon, ifølge Miljødirektoratet.

Etter at Storbritannia avviklet kystfisket etter laks i 2019, er det nå bare i Norge det pågår et sjølaksefiske av betydning – et fiske som står for rundt 40 prosent av total- fangsten.

– For å redusere risikoen for overbeskatning av laksebestandene i Finnmark, er vår anbefaling at det ikke åpnes for fiske med krokgarn kommende sommer, sier senior- rådgiver Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratet.

Seniorrådgiver Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratet vil også ha slutt på laksefiske med krokgarn på kysten av Vest-Finnmark.

Stenger 500 småelver

I Nord- Troms og Finnmark er ikke fisketiden med kilenot foreslått endret, med ett unntak.

– Vi foreslår å kun åpne for kilenotfisket i områder med lav risiko for overbeskatning av bestander, som i Namsfjorden og Malangen/Målselv, påpeker Dyrendal.

Direktoratet foreslår videre å stenge fiske i rundt 500 mindre anadrome vassdrag. Dette er i hovedsak elver med gytebestandsmål under 25 kg, og/eller vassdrag med mangelfull organisering eller fangstrapportering.

Sportsfiske i alle våre store og kjente lakseelver vil fortsette som før. Unntaket er Steinkjerelva, Ogna (Steinkjer) og Lærdalselva, som vil bli stengt.

– I disse elvene er det ikke høstbare bestander, understreker Helge Axel Dyrendal.

Urimelig

At Lærdalselva foreslås stengt for laksefiske, faller elveeierlaget tungt for brystet.

– Det er urimelig! Vi har en lav beskat- ning, fordi mesteparten av laksen blir satt ut igjen, sier Ola Petter Bøe i Lærdal elveeigarlag.

I tillegg mener elveeierlaget at gytebestandsmålet er satt for høyt i forhold til reelt elveareal.

Den internasjonalt kjente lakseelva ble for øvrig friskmeldt i 2017 etter å ha vært infisert av lakseparasitten Gyrodatylus salaris i en årrekke.

Gytefisktelling fra land sist høst viste 848 lakser.

– Dette er et minimumstall. Tellingen viser kanskje 50–70 prosent av gytebestanden, sier Bøe. I slutten av januar var elveierlaget i møte med departementet for å fremme sitt syn.

Strammer inn kilenotfisket

Kilenotfisket foreslås å fortsette som før i: Indre Rogaland, Dalsfjorden, Nordfjord, Namsfjorden, Beiarfjorden, Ofotfjorden/Tysfjorden, Malangen/Målselv, Kvænangen, fjordene i Vest- Finnmark, Porsangerfjorden, Tanafjorden, Køfjord/Bøkfjord, Jarfjorden og kysten av Finnmark.

Fisketiden reduseres i Sunndalsfjorden/Tingvollfjorden, Trondheimsfjorden og Karlebotn. I de øvrige 31 sjøregioner i Norge vil det ikke bli åpnet for fiske med kilenøter.

Forslagene til nye fiskeforskrifter ligger nå til vurdering i Klima- og miljødepartementet.

Powered by Labrador CMS