Annonse

Torske­fiske blir forbudt - sjøørret­fisket fortsetter

- Dette er bra. Nå kan vi konsenterere oss om å ta vare på torsken, men fremdeles finne glede i fiske etter andre arter fra land eller på isen, sier fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

– Jeg har også hatt møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund om saken, der jeg fikk mange gode innspill. Jeg mener de reguleringene som nå innføres ivaretar fritidsfiskerne på en god måte, sier Nesvik. De nye forskriftene finner du her hos Fiskeridirektoratet.

Alt fiske etter torsk forbys innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen til Sverige. I tillegg forbys alt fiske fra og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte områder hvor torsken gyter, fra Lindesnes til svenskegrensen, opplyser Fiskeridepartementet mandag.

Fangstpresset må reduseres
– Både faglige råd og føre-var-hensyn tilsier at fangstpresset må reduseres og områdene der torsken gyter må beskyttes, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Forbudet betyr at all bifangst av torsk skal settes ut igjen.

– Årsaken til torskens tilbakegang er sammensatt. Det er ingen opplagte syndere som skal bære belastningen alene, og derfor er det viktig med en bredde i dugnaden for å redde torskebestandene. Klima må ta sin del av ansvaret, og det er den faktoren vi har minst innvirkning på. Predatorer som sel og skarv er selvsagt en del av årsaksbildet. Også beskatning fra menneskers fangst, enten det er fritidsfiskere eller yrkesfiskere, må tas med i bildet. Vi er tross alt i et område der vi har landets tetteste bestand av fritidsfiskere, og det er derfor rimelig at også vi må bidra, sier Fjeldseth..

Økt kvote på kystsel
Selkvoten i området økes også med 20 prosent. I praksis betyr dette at jaktkvotene på steinkobbe økes til 24 dyr i Østfold, 18 dyr i Vestfold og 12 dyr i Telemark.

For å få en mest mulig helhetlig beskyttelse av kysttorsk, er det besluttet at kvoten på kystsel skal økes med 20 prosent for å redusere predatorpresset på kysttorsken, heter det i pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Reguleringene trer i kraft 15. juni, og departementet varsler at de vil vurdere effekten av tiltakene etter tre år.

Powered by Labrador CMS