Annonse

To ulver felt i grenserevir torsdag

Torsdag ble det felt to ulver, ei tispe og en hann, i det felles fellingsområdet for revirene Rømskog og Fjornshöjden torsdag.

Det opplyser talsmann for fellingslaget Gudbrand Kvaal til rovdyr.org, som organisasjonen Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk står bak.

Fellingsområdet ligger i kommunene Aurskog-Høland i Akershus og Marker i Østfold.

Statsforvalteren i Innlandet satte ved oppstarten av lisensjakta kvoten i Rafjellet til seks ulver, men sendte torsdag formiddag ut følgende melding:

– Innenfor Rafjellet-reviret er det totalt felt fem ulver. Ut fra de opplysninger som foreligger, anser Statsforvalteren at reviret er tatt ut, og lisensfelling innenfor Rafjellet-reviret avsluttes nå med umiddelbar virkning.

Etter at lisensfellingsperioden innenfor sona begynte ved årsskiftet, er det felt til sammen elleve ulver.

Powered by Labrador CMS