Viten

Fôring av rev kan gi mer skogsfugl

Rødreven er en nøkkelpredator som kan gjøre grove innhugg i bestandene av hønsefugl.
Rødreven er en nøkkelpredator som kan gjøre grove innhugg i bestandene av hønsefugl.

Mangeårig forsøk i Østfold viser at fôring av rev om våren kan øke kyllingproduksjonen hos skogsfugl. Effekten er tydeligst hos orrfugl.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

Hvor bra det blir med kyllinger om høsten bestemmes i stor grad av hvor mange reir som blir røvet og hvor mange kyllinger som faller fra de første ukene etter klekking. De viktigste reir-predatorene på skogsfugl, er rev og mår. For å redusere tapet av egg og kyllinger kan man enten fjerne predatorene, eller prøve å få dem til å spise noe annet.

Å redusere bestandene av rev og mår til et så lavt nivå at merkbart flere reir og kyllinger overlever, er vanskelig innenfor dagens jaktlovgivning. Men ved å fôre reven i den kritiske perioden fra egglegging og fram til 3–4 uker etter klekking, kan man kanskje endre revens matsøk slik at færre reir og nyklekte kyllinger blir tatt?

Denne tanken lå til grunn for et langsiktig forsøk i Fjella i indre Østfold. Fôringen i dette området startet i 1996. I tillegg gjorde vi et forsøk i to andre områder i Fjella over 6 år. Vi la kun ut fôr i det ene området i 3 år, og byttet deretter om til kun å fôre i det andre. I alle områder ble det gjort takseringer av skogsfuglbestanden i august med stående fuglehund for å dokumentere produksjonen av kyllinger.

Kjære leser!

For å lese denne artikkelen må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.