Annonse

Vil stoppe jakthundprøver i nasjonalpark

Foreningen Noah har levert en klage på nasjonalparkstyrets avgjørelse om å la Fuglehundklubbens forbund (FKF) fortsette med prøving av jakthund i Kongsvoll/Hjerkinn-terrengene. Dette er et illustrasjonsbilde.

Foreningen Noah – for dyrs rettigheter er imot at Fuglehundklubbenes forbund får gjennomføre aktiviteter i Kongsvollterrengene. – Det er som å foreslå å rive Holmenkollen, sier FKF.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i år ga nasjonalparkstyret i Dovre- og Sunndalsøra nasjonalpark Fuglehundklubbenes forbund (FKF) dispensasjon for å gjennomføre fuglehundprøver i Hjerkinn-Kongsvollterrengene for årene 2023 og 2024.

Foreningen Noah – for dyrs rettigheter har klaget på avgjørelsen, og ba Statsforvalteren i Innlandet om å omgjøre eller oppheve vedtaket, da foreningen mener avgjørelsen både er i strid med nasjonalparkforskriften, naturmangfoldloven, viltloven og dyrevelferdsloven. 

Hensyn til villrein

I sin klage trekker Noah blant annet fram hensynet til annet dyreliv som argument for å forby aktiviteten til FKF:

«Det bør også tas med i vurderingen at det finnes mye annet dyreliv i området som yngler samtidig og som kan påføres ubotelig skade dersom det tillates å ferdes med løs hund i området. Det er for eksempel stor fare for forstyrrelse på villreinbestanden i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.»

Av hensyn til nettopp villreinen, klareres brukes av prøveterreng eller reserveterreng dagen før arrangementene kan starte.

– Hittil har det vært gjennomført en dommerprøve, og der fungerte denne ordningen utmerket. Vi har en god dialog med FKF, sier nasjonalparkforvalter Bernhard Svendsgard til Jakt & Fiske.

– Vår nasjonalarena

Leder Torstein Dehn i FKF mener klagen fra Noah er dramatisk.

– Kongsvoll er fuglehundsportens vugge og vår nasjonalarena, med over hundre års historie og kultur. En premiering fra de krevende terrengene på Kongsvoll/Hjerkinn har stor prestisje i fuglehundmiljøet. Et angrep på vår aktivitet på Kongsvoll, er det samme som å foreslå å rive skianlegget i Holmenkollen.

Hva angår Noah  argument om potensiell skade på villrein og annet dyreliv, sier Dehn følgende: 

– FKF har et godt og nært samarbeid med forvaltningen av nasjonalparken. Vi får komme med innspill til de nye tiltaksplanene som lages for nasjonalparken, et arbeid som samordnes med utarbeidelsen av den nye stortingsmeldingen for villreinen. Vi kan ikke forstå at Miljødirektoratet vil kunne omgjøre nasjonalparkstyrets vedtak om å avvise klagen fra Noah.

Dehn mener at FKFss aktivitet representerer mindre enn tre prosent av all annen turisme i området, og at Noahs klage er et eksempel på foreningens kampanje mot jakt generelt og trening av jakthunder spesielt.

Uviss avgjørelse

Dispensasjonen til FKF omfatter følgende aktivitet: 

  • Inntil sju dager med dommeropplæring og- autorisasjon i tidsrommet ca. 5.-20.8, og 13 dager med jaktprøver fordelt på fire helger fra og med 21. august.
  • Tre av helgene er fredag til søndag, mens en av helgene går fra torsdag til søndag. Det er sistnevnte som er NM-helgen.
  • I tillegg er det satt et maksimalt deltakerantall på 200 ekvipasjer per dag.
  • Aktiviteten til FKF kan gjennomføres som planlagt mens klagen behandles.

FKF understreker at man i et jaktprøveparti kun slipper to hunder av gangen. 

– Er det mange påmeldte ekvipasjer, deler vi opp prøvene i inntil ti partier, spredd over et stort område. Områdene der vi ferdes i nasjonalparken er kun cirka 20 prosent av områdene vi disponerer, sier Dehn.

Han mener at to søkende hunder over et stort område er en minimal belastning sammenlignet med annen organisert og uorganisert turisme som moskussafari, rideturer, sykkelturer, fotturister.

Går som planlagt – foreløpig

– Nasjonalparkstyret har gitt tillatelse til gjennomføring av fuglehundprøver. Nasjonalparkstyret har ikke besluttet utsatt iverksettelse av vedtaket, det vil si at fuglehundklubben har tillatelse mens klagen behandles, skriver Miljødirektoratet i en e-post til Jakt & Fiske.

Grunnet stor pågang av klagesaker, kan Miljødirektoratet i skrivende stund ikke svare konkret på når saken vil være ferdig behandlet.

Powered by Labrador CMS