Annonse

Vil du tjene 1.000 kroner minken?

Det er foreslått å heve skuddpremien på mink fra 100 til 1000 kroner per dyr.
Det er foreslått å heve skuddpremien på mink fra 100 til 1000 kroner per dyr.

I et forsøk for å få redusert minkbestanden i Stavanger, er det forslag om å heve skuddpremien fra 100 til 1000 kroner. NJFF-Rogaland er betenkt.

Publisert Sist oppdatert

– Minken er en forferdelig skapning for bakkerugende fugler, sier Frp politikeren Leif Arne Moi Nilsen til Rogalands Avis.

Moi Nilsen står bak et forslag om en tidobling av skuddpremien – fra 100 kroner til 1000 kroner pr. mink – og håper det vil øke interessen for å skyte eller fange mink, og forhåpentlig redusere bestanden på øyene nord i kommunen betraktelig.

Mesteparten av minken tas i dag i feller, men nå kan ungdom og pensjonister gjøre et økonomisk kupp, ved å fange mange dyr, påpeker Moi Nilsen.

– Intensjonen til Nilsen er jo bra! Minken må bekjempes. Men vi trenger en skuddpremieordning som står seg i et forvaltningsperspektiv, sier regionssekretær Tore Gilje i NJFF-Rogaland.

Betenkt

– Jeg er betenkt over beløpets størrelse, sier Gilje.

En tidobling av premien frykter han kan medføre at folk leverer mink skutt andre steder enn på de to øyene, samt risikoen for at uerfarne jegere tar seg til rette på plasser og med metoder man ikke vil anbefale.

– NJFF i Rogaland har fokus på fellefangst, og vi ønsker gode kontrollrutiner knyttet til praktisk gjennomføring av all predatorbekjempelse. Dette tror vi at Stavanger kommune er enige i, og vi imøteser videre prosess, sier Tore Gilje til Jakt & Fiske.

Han håper et mer realistisk premiebeløp blir tatt i bruk og at rammene vil ivareta at erfarne (gjerne profesjonelle) jegere står for mesteparten av uttaket.

Årelang kamp

Kommunen har i en årrekke bekjempet mink på utvalgte steder som er viktige for fuglebestanden i skjærgården. En profesjonell jeger med hund har vært «verktøyet» for å få utryddet minken på definerte øyer, i forkant av hekkesesongen.

Minkbekjempelse har også skjedd i samtlige sjøfuglreservat i kommunen, gjennom et samarbeid mellom kommune, Statens naturoppsyn og Statsforvalteren

– Arbeidet har vært effektivt for bestanden av truet sjøfugl, sier naturforvalter Vegard Ankarstrand til avisa. Han understreker samtidig at minkjakt krever dedikasjon, og at det er en rekke regler knyttet til jakt og fangst av mink.

Mink er en innført fremmed art i norsk natur som gjør stor skade på naturlig fauna. Mink er vurdert til "svært høy risiko" (SE) basert på den landsdekkende utbredelsen, stort invasjonspotensial og sterke negative effekter på en rekke arter, spesielt sjøfugl, hvorav flere er rødlistet.Powered by Labrador CMS