Annonse

Leder

Vindmøller i med- og motvind

Vindmøllepark. Tygg litt på den betegnelsen. Jeg tipper at de fleste av oss forbinder park med et sted for rekreasjon, jakt og fiske, eksempelvis en nasjonalpark.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

I en urban sammenheng; grønne plener, store trær, fuglekvitter og en viss stillhet og ro. vindmøllepark byr ikke på noe av dette. Vind er energi som kan gi lys i lampa, men representerer også støy og rasering av uberørt natur. I likhet med vannkraft er det en rein energiproduksjon, og slik sett positivt i kampen mot global oppvarming, en av vår tids største miljøtrusler. For å få noe sving på produksjonen, holder det ikke med en enslig vindturbin. Det trengs mange vindmølleparker.

Debatten, og kritikken mot utbygging av vindmølleparker, har økt i styrke de siste månedene, og er hovedtema i denne utgaven av Jakt & Fiske. I løpet av de neste to årene skal vindkraftproduksjonen være firedoblet og stå for rundt ti prosent av landets kraftproduksjon. Prisen for landbasert vindkraft er betydelige naturinngrep, blant annet i form av milevis med nye anleggsveier.

Også olje- og gasselskapet Equinor er på vindkraftkjøret. Gjennom tung og massiv markedsføring forteller selskapet at vind er et av de nye satsingsområdene til havs. Man er ikke et av verdens største energiselskap for ingenting.

At det går ei kule varmt når inngrep i norsk natur står på dagsordenen, er bra. Helge B. Risnes i Aust-Agder karakteriserer landbasert vindkraft for grov statsautorisert miljøkriminalitet og en rasering av norsk natur i et omfang vi aldri tidligere har sett. For Risnes del kan 3000 mål prima fugleterreng bli forvandlet til industriområder.

Terje Havsø, fylkesleder i NJFF Rogaland, setter et stort spørsmålstegn ved lønnsomheten ved vindkraftsatsingen, framfor å ruste opp og effektivisere eksisterende vannkraftverk, men er særlig opprørt over de store sårene en storstilt vindkraftutbygging vil påføre natur og dyreliv.

For skader blir det. Betydelig skader. Bare i Egersund vindkraftanlegg er det anlagt 20 kilometer anleggsvei, sprengt gjennom terrenget.

Også reiselivet er opprørt. Vindmølleparker langs norskekysten er trolig et like dårlig reiselivsagn som lakseoppdrett. Mange kommuner har da også satt foten ned og sagt tydelig ifra om at vindturbiner, nær 200 meter høye, ikke er byggverk vi vil ha i vår natur. Andre er langt mindre skeptiske, særlig om planlagt vindpark kommer titalls mil fra der man selv bor.

Ikke overraskende er det villreinen som nok en gang kan bli den store taperen i arealkampen i våre sørligste fjellområder. Reinens nomadiske levesett forutsetter som kjent store sammenhengende, urørte naturområder, og minimalt med forstyrrelser. Paradoksalt nok er det arten vi som nasjon er gitt et særlig ansvar for å ta vare på, som får stadige dårligere livsbetingelser.

At økonomiske og næringsmessige formål valser over miljøhensyn, er ikke noe nytt. Men desto mer trist, i et land som ynder å framstille seg som en miljønasjon. Det er vi ikke. Troverdigheten er på et lavmål.

Les også: Kampen om vinden

Powered by Labrador CMS