Annonse

Maling reduserer fugle­dødelig­heten

Ved å svartmale deler av vindturbinene, viser forskning på havørn og lirype at faren for kollisjoner reduseres.

Smøla vindpark er kjent for å ha skapt økt kollisjonsrisiko både for havørn og lirype. NINA-forskere har funnet ut at dødeligheten kan reduseres med 70 prosent, ved å male rotorbladene.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I oktober arrangerte Norsk institutt for naturforskning (NINA) to fagdager om vindkraft i Trondheim. Temaene på seminaret omhandlet alt fra fugl og kollisjoner, havvind, til hvordan man kan begrense naturinngrepene ved anleggelsen av vindkraftanlegg.

Seniorforsker Roel May fortalte om NINAs erfaringer med tiltak som kan redusere dødeligheten hos fugl. Det er kjent at svevende rovfugl er spesielt utsatt for kollisjoner med rotorbladene.

Det samme gjelder områder med konsentrerte fugletrekk. Havørnbestanden på Smøla er lokalt påvirket av vindkraftverket, både gjennom kollisjoner og forstyrrelse. Ved å male ett av rotorbladene svart, kunne forskerne konstatere at antall kollisjoner gikk ned med hele 70 prosent.

Svart maling
Lirypa, som flyr lavt og rettlinjet, blir ikke rammet av kollisjoner med rotorbladene, men faktisk selve tårnet. Med sin hvite farge, skiller tårnet seg trolig ikke mye fra horisontlinjen.

Ved å male de 10 nederste meterne svart, ble antall rypekollisjoner redusert med 50 prosent, kunne Roel May fortelle.

– Men hva med de store inngrepene i landskapet, med tanke på vilt og artsmangfold generelt?

– Det vet i dessverre ikke så mye om. Vi skulle gjerne ha studert hvordan fugler er påvirket av de samlete effektene av flere inngrep i landskapet, men foreløpig har vi ikke sikret forskningsmidler til dette formålet, sier NINA-forskeren.

Vil du vite mer? Alle foredragene på fagdagene om vindkraft ble strømmet, finnes på NINAs nettsider.

Powered by Labrador CMS