Dobbelt så mange pukkel­laks i Neiden som i 2017

Pukkellaksen kan blant annet kjennes igjen på de tydelige prikkene på halen. Når den er nygått kan den ligne på sjørøye, mens den i gytedrakt blir svært lett å identifisere.
Pukkellaksen kan blant annet kjennes igjen på de tydelige prikkene på halen. Når den er nygått kan den ligne på sjørøye, mens den i gytedrakt blir svært lett å identifisere.

– Dette kan være et tegn på at rapporteringen er bedre, men det kan også godt være større innsig i år enn for to år siden, sier lakseforsker Henrik Berntsen ved Norsk institutt for naturforskning.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

Berntsen forteller at det er tatt færre pukkellaks lenger sør i landet, enn på samme tid i 2017, men man ikke kan avskrive pukkellaksen av den grunn.

– De store mengdene med tobis som stimer langs norskekysten kan kanskje forsinke oppgangen noe, sier Berntsen.

Jeger- og fiskerforeningene i Finnmark forbereder seg på en stor jobb denne sommeren med å fange og avlive den uønskede russiske pukkellaksen. Det er tidligere påvist selvreproduserende bestander i vassdrag i Øst-Finnmark.

NJFF Finnmark har tidligere kritisert forvaltningen for å ikke ta invasjonen av den svartelistede stillehavslaksen på alvor, og ment den er like skremmende som lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

– De invaderer elvene her oppe. I morges var jeg ute og tok rundt 20 «russerlaks». Vi har en stor jobb foran oss, for det er en sterkt uønsket art, sier Øystein Hansen fra Kirkenes til Dagbladet.

Sør-Varanger jeger- og fiskerforening har to fiskefeller i drift, i hhv. Klokkerelva og Karpelva. Totalt forvalter foreningen fire elver i Øst-Finnmark etter avtale med Finnmarkseiendommen (FeFo).

I Repparfjorden har lokale fiskere observert flak på flere hundre pukkellaks i fjorden.

Doblet fangstene av pukkellaks
Basert på fangstrapporteringer pr. 20. Juli, er det tatt omtrent 200 pukkelaks i Neiden, en dobling fra samme tid i 2017-sesongen. I Grense-Jakobselv er det tatt 57 og i Munkelva 31. Bortsett fra disse elvene hvor man har oppdaterte rapporter, er det en del andre elver med færre fangster.

Repparfjordelva har rapportert inn 33 i elva, i tillegg er det observert flak på flere hundre pukkellaks i Repparfjorden.

Den fremmede laksesorten, som har etablert seg etter å ha blitt satt ut i elver rundt Kvitsjøen og på Kolahalvøya i Russland, er etter hvert blitt et vanlig syn også i Finnmark.

Advarte om ny invasjon
Allerede i vår advarte Norsk institutt for naturforskning (NINA) om at det kunne komme en ny invasjon av pukkellaks. Sommeren 2017 ble det funnet pukkellaks i elvene langs hele kysten, og på grunn av fiskens spesielle toårige syklus er det ventet mye pukkellaks i år. Fisken dør rett etter gyting.

– Problemet da er at de ligger og råtner i elvene utover høsten. Det kan gi ekstra næring til elvene, men blir det for mange, er ikke det bra, sier Eva Thorstad, forsker ved NINA og professor ved Universitetet i Tromsø.

Må tas på alvor
– Nå må forvaltningen være framoverlent. Når vi ser de store endringene som skjer i elvene, kan vi ikke basere oss på at frivillige skal ta de tyngste løftene. Det er en stor jobb som må gjøres. Vi får håpe dette ikke blir så ille, men kan ikke satse på det, sier fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Øyvind Fjeldseth.

Han sier det også må settes av ressurser til forskning på hvordan pukkellaksen kan påvirke de naturlig stedegne laksefiskene.

– Vi kan ikke ta lett på dette. Det er ikke som om vi bare får en ny lakseart. Den kan potensielt gjøre stor skade på bestander av atlantisk laks, sjøørret og sjørøye, og endre økologien i hele vassdraget, sier han.

Dette gjør du hvis du fanger en pukkellaks

1. Fangsten av pukkellaks i elver rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye (laksebørser og andre rapporteringssystem på nett o.l.).

  • Registrer fangstdato, fangststed, lengde/vekt og kjønn.

2. Alle fiskere oppfordres til å ta en skjellprøve av pukkellaksen som fanges. Ved prøvetaking benyttes samme type skjellkonvolutter som ved prøvetakingen av laks. Merk at pukkellaksen har små skjell.

  • Skjellprøvene av pukkellaksen kan leveres inn via skjellprøveprogrammet for laks og sjøørret som pågår i vassdraget eller så kan prøvene sendes direkte til NINA - Norsk institutt for naturforskning v/ Gunnel Østborg, Postboks 5685 Torgarden, 7485 Trondheim.

3. All pukkellaks som fanges, skal avlives.

Kilde: Norsk institutt for naturforskning