Annonse

– Det må bli dyrere å ødelegge natur

Statsforvalteren må få en strengere rolle for å begrense utbyggingene, mener NJFFs sjøørretveileder Bjørn Tore Kjølholt.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I forrige utgave av Jakt & Fiske, skrev vi om hvordan Regjeringen Solberg jobbet for å gjøre det lettere å bygge ut i norsk natur. Vi skrev også om ødeleggelsen av Sellikbekken i Kongsberg.

Bjørn Tore Kjølholt er NJFFs egne «sjøørretforkjemper», og sterkt engasjert i arbeidet for å sikre bekker og gruntvannsområder. Han ser hvordan disse viktige biotopene ofte blir ødelagt.

– Hvorfor er det slik at naturen ofte taper i de sakene der det står mellom utbygging eller natur, Kjølholt?

– Mange kommuner har stramme budsjetter. Dermed er det er stort press på for å tjene penger – som igjen fører til at utbygger får viljen sin, sier han.

Ønsker strengere statsforvalter

– Hva kunne man gjort for å øke kommunenes vilje til å ta vare på vassdrag og strandsone?

– Hvis man skal legge mer av ansvaret over på den enkelte kommune, så må det også følge med en pengesekk. Hvis ikke blir det bare enda en utgift for dem, tror Kjølholt.

– Kunne statsforvalteren hatt en strengere rolle, og ikke en «snillere», som nå?

– Ja, jeg synes kommunene skulle hatt mindre ansvar, mens statsforvalteren burde hatt større avgjørelsesmyndighet, sier Kjølholt.

Småbåthavner ødelegger

Et av de inngrepene Bjørn Tore Kjølholt peker på, er utbyggingen av småbåthavner langs kysten. Tall fra 2018 viser at det er over 900 000 småbåter i Norge – en økning på 200 000 på seks år. Og båter må ha havner. Utbyggingene har ført til at ålegressengene – viktige oppvekstområder for fisk – har gått sterkt tilbake.

– De grunne områdene i Oslofjorden er nesten blitt borte, pga. utbyggingene av brygger og havner. Du kan sette ut ei flytebrygge som kaster skygge og dreper ålegress – men det er ingen krav til tiltak for å kompensere det. sier Kjølholt.

Hyttebygging skaper kjedereaksjon

Han nevner også de stadig pågående hyttebyggingene i kystsonen.

– Når folk får seg hytte ved kysten, har de også ofte et sterkt ønske om vei, parkeringsplass og båtplass. Noe som igjen – litt etter litt – ødelegger de gjenværende verdifulle områdene for naturmangfoldet, sier han, og fortsetter:

– Dette er en utvikling som vi bare gjøre noe med. Med et lovverk som ikke passer godt nok på, så er vi inne i en ond sirkel. Det må rett og slett bli vanskeligere og dyrere for utbyggerne å ødelegge natur! sier Bjørn Tore Kjølholt.

Powered by Labrador CMS