Annonse

Flere jervekull i år enn i fjor

I vår og sommer er det påvist 64 kull med jervevalper her i landet. Det er en markant økning fra 45 kull i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Antallet jervekull er dermed tilbake på cirka 60, hvor det har ligget i de seneste årene, opplyser Rovdata, som fredag presenterte resultatene fra de årlige hiregistreringene av jerv i Norge.

Statens naturoppsyn har i vinter, vår og sommer kontrollert kjente og nye ynglelokaliteter for jerv i landet for å registrere jervekull. Rovdata har gått gjennom og kvalitetssikret datamaterialet fra felt.

– Vi har registrert en oppgang på 19 påviste jervekull fra i fjor til i år. Det er en økning på 42 prosent, og antall kull er tilbake på omtrent samme nivå som i 2019, 2020 og 2021. Jervebestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull som Stortinget har bestemt, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Svingninger i antall påviste kull fra år til år kan ha flere årsaker, uten at populasjonen nødvendigvis endrer seg i samme grad.

– Jakt, uoppdagede kull i overvåkingen og naturlig variasjon i antall tisper som føder valper, påvirker antallet. For eksempel vil jervetispenes kondisjon og tilgang på mat påvirke hvor mange av dem som føder valper, forklarer Kindberg.

I samtlige rovviltregioner er antall kull enten uendret eller går opp. Den største oppgangen er registrert i region 6, Trøndelag og Møre og Romsdal, med sju flere kull enn i fjor.

Ut fra antall kull påvist i perioden fra 2021-2023, beregnes jervebestanden i Norge til å bestå av 353 voksne individer i februar, før årets unger ble født. Bestanden anslås til å bestå av omtrent samme antall voksne dyr som i fjor.

Powered by Labrador CMS