Annonse

Naturvernforbundet:

Vil bytte ut sau med fjellrev, gaupe og jerv i villreinområder

Naturvernforbundet foreslår å forby sauebeite i villreinområder, samt innføring av fjellrev, jerv og gaupe for å regulere villreinbestandene. Tanken er at rovdyrene skal ta ut svake eller syke rein.

Naturvernforbundet etterlyser nye, kraftfulle grep for å sikre villrein i norske fjellområder.

Publisert

Forslaget er sendt fra Naturvernforbundet til Klima- og miljødepartementet i forbindelse med den nye stortingsmeldingen om villrein.

– Vi mener at situasjonen for norsk villrein er så alvorlig at det trengs drastiske grep for å snu trenden, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

– Sau overfører farlige parasitter og endrer økosystemet i fjellet, derfor hører de ikke hjemme i villreinområdene, sier han.

Rødlistet

Gulowsen presiserer at villreinen har vært på den norske rødlisten siden 2021, og at seks av ti nasjonale villreinområder har dårlig økologisk tilstand, mens fire av ti har middels god tilstand.

– Her trengs det handling, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet fremhever at det skal langt mer til enn forbud mot sauebeite for å snu den negative trenden. Derfor foreslår forbundet også å etablere levedyktige rovdyrbestander av fjellrev, gaupe og jerv.

Spredning av sykdommer og parasitter

Fagsjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Siri Parmann, sier at NJFF ikke har vurdert et slikt forslag.

– Vi ser imidlertid behov for å ta tak i utfordringene som er kommet fram når det gjelder salteplasser og spredning av parasitter og sykdom, sier hun.

Parmann uttaler at NJFF har spilt inn en rekke forslag til aktuelle tiltak for å sikre en bærekraftig forvaltning av villreinen og villreinens leveområder, både i forbindelse med oppfølging av kvalitetsnormen og arbeidet med en stortingsmelding om villrein, herunder behov for tiltak innenfor arealforvaltning i og inntil villreinområdene.

– Forvaltningen av villrein må være kunnskapsbasert og adaptiv. Det er behov for å styrke forskning og ha en løpende oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for en langsiktig forvaltning og for å møte klimautfordringer og håndtere skrantesjuke samt andre sykdommer og parasitter, sier hun.


NJFF mener: – Krever helhetlig forvaltning

Regionale planer for villreinområdene er nødvendig for å sikre arten i et langsiktig perspektiv. Mange av utfordringene er knyttet til hyttebygging og bygging av veier og annen infrastruktur som kan bidra til å avskjære trekkveier og splitte opp villreinens leveområder.

Les mer om forbundets arbeid for villrein på NJFFs egne nettsider

Powered by Labrador CMS