Annonse

Jaktkortene rives bort på sekunder

Å få småviltkort hvis du ikke er datakyndig er omtrent håpløst. Et system med trekking av kortene vil fjerne dette problemet, påpeker Filip Gran.

Småviltjaktkortene på populære Statskog- terreng forsvinner på sekundet. – Vi må se nærmere på hvordan dette kan løses, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef jakt og fiske i Statskog.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Både dags- og ukekortene på småviltjakt forsvinner på et blunk, skriver Filip Gran på Facebook- gruppen «Skogsfugljakt».

Gran fikk ikke sesongkort på småviltjakt på Statskog- terreng i Kongsberg og omegn verken i fjor eller i år, da han søkte på flere skogsfuglterreng.

Som tidligere, søkte han også i år på dagskort. Disse kortene ble lagt ut klokka 09.00, men alt var utsolgt innen nettleseren var ferdig lastet inn, sekunder etter 09.00.

– Bortsett fra ett enkelt ukekort i Finnemarka nord for Drammen, som jeg greide å raske til meg før klokka var 09.01, var det umulig å få fatt i kort i tide, forteller han til Jakt & Fiske.

Uheldig prosess

Gran sier han har forsøkt å kjøpe jaktkort på inatur.no de to siste sesongene, så å si uten hell. Han mener det er tilfeldig hvem som får tilslaget i starten av sesongen, avhengig av både flaks og internetthastigheter.

– Du må sitte klar klokka 08.58 og trykke kontinuerlig på «Refresh»- knappen, fram til kortene blir sluppet 09.00. I tillegg må du ta pause fra jobb for å sitte og trykke «Refresh», sier han.

Gran beskriver prosessen som uheldig.

Søknad og trekking

– Som for storviltjakt, burde det vært søknad og trekking om hvem som får småviltkortene når pågangen er så stor. Dagens løsning kan oppleves spesielt uheldig for dem som ikke er like datakyndige, eller de som har tregt internett, påpeker han.

I tillegg er nåværende løsning utsatt for at folk kan bruke «scripts» eller «bots». Med et slikt program på datamaskinen vil man rekke å kjøpe jaktkort langt raskere, ifølge Filip Gran.

– En løsning med trekking av småviltkort ville eliminert dette problemet.

Jaktkortene på populære Statskog- terreng forsvinner på sekundet. Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog, innrømmer at dagens system ikke er bra nok.

Statskog:

Vil se på problemet

Fagsjef jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, framhever at de er nødt å legge begrensninger på hvor mange jaktkort som tilbys. Etterspørselen er langt større enn tilgangen, og Statskog må vurdere det totale jaktrykket gjennom hele sesongen.

– Vi har innført søknad og trekking på stadig flere jaktfelt. Dette fungerer bra med periodekort, men vi må se nærmere på hvordan dette kan løses også for dagskortene.

Breisjøberget sier seg enig i at dagens system ikke er godt nok tilpasset en søknadsbasert løsning hvor dagskort på forhånd må knyttes til den enkelte jaktdag utover høsten.

– Det er viktig å få med seg at vi i enkelte av våre mest ettertraktede områder legger ut jaktkortene i to puljer; 1. mai og i september etter at takseringsresultatene er klare, sier Jo Inge Breisjøberget.

Legg ut jaktkortene via søknad

Daglig leder Morten Pedersen i Inatur oppfordrer tilbydere og grunneiere som har populære tilbud om å legge ut jaktkortene via søknad og med tildeling via trekking.

– Stadig flere gjør dette, og vi ser at det fungerer bra. Slik vil presset rundt åpningstidspunktet forsvinne, sier han.

De siste årene har etterspørselen etter jaktkort i enkelte områder økt vesentlig.

– Vi har full forståelse for at det oppleves trist å ikke få tilgang til jakta man ønsker, men dette er en begrenset og samtidig svært ettertraktet ressurs, sier Morten Pedersen.

Daglig leder i Inatur, Morten Pedersen, foretrekker trekning.
Powered by Labrador CMS