Annonse

Omfattende fiske­smugling er trolig organisert krim­inal­itet

Turister som blir tatt for omfattende fiskesmugling, har betalt boten på stedet. Dette peker i retning av organisert kriminalitet, mener tollerne.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Ifølge Fiskeribladet har det blitt beslaglagt 2,3 tonn ren fiskefilet på knapt to måneder, noe som utgjør en fiskekvote på 10 tonn. Aldri før har tollerne tatt flere fiskesmuglere.

Kontrollsjef Tom Olsen i tollregion Nord-Norge mener mye tyder på at det ligger organisert kriminalitet bak. Blant annet kan det virke som smuglerne kjører flere sammen og har tatt høyde for at én av bilene blir stoppet.

– Vi ser at de kan betale høye beløp når de blir stoppet, men også på måten de lagrer fisken og hvordan de legger opp smuglingen. Det er som narkotikasmugling, de kjører flere biler i spann, en følgebil til grensen som kjører gjennom for å sjekke aktivitet. Vi har også sett kilovis med vakuumpakket torskefilet som er kastet i skogen like før grensen, sier Olsen.

Solgt videre i Belgia
Han trekker blant annet fram at tre tsjekkere som ble stoppet med 338 kilo torskefilet, betalte boten på 67.700 kroner på stedet. Og i bilen til belgiske turister fant tollerne det de betegner som en profesjonell salgsplakat, der prisen på norsk torskefilet var satt til 150 kroner per halvkilo – levert på døra i Belgia.

Maksgrense 20 kilo
Reglene sier at man kan ta med seg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske når man reiser ut av Norge. Dersom man har fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er utførselskvoten maksimalt 20 kilo fisk eller fiskevarer, forutsatt at det organiserte fisket kan dokumenteres.

Disse reglene gjelder både for nordmenn og utlendinger.

Powered by Labrador CMS