Annonse

«Gaupesaken i Bygland»:

Beklager ordbruk i gaupeinnslag

Et innslag på Dagsrevyen og tilhørende nettartikkel, førte blant annet til at kommunens skogbrukssjef ble truet. Nå beklager NRK ordbruken.

Publisert

Den 8.02.23 sendte NRK et innslag på Dagsrevyen fra Bygland kommune, som omhandlet at skogbrukssjefen førte i pennen kommunens høringssvar vedrørende fastsettelsen av kvoter i gaupejakta.

NRK gjorde, både i innslaget og en tilhørende nettartikkel, et poeng av at kommunenes skogbrukssjef ikke opplyste at han selv jaktet gaupe. I sak og innslag framstilles skogbrukssjef som «kommunal leder», «kommunetopp» og «rovviltansvarlig». 

Dette har NRK nå beklaget på egne nettsider:

I våre introduksjoner kom vi i skade for å omtale ham som «kommunal leiar», «kommunetopp» og «rovviltansvarlig». Dette var det ikke grunnlag for.

Videre står det også i beklagelsen:

NRK beklager begrepsbruken og den belastningen dette har medført for kommunens viltansvarlig.

 Rikskringkasteren tydeliggjør at rovdyrpolitikken vedtas av Stortinget, og at kvotene for gaupejakt fastsettes av rovviltnemndene.

Sendte klage til PFU

– Pressens frie rolle er viktig, og det finnes mange betente saker knyttet til rovviltjakt og naturforvaltning. Men i dette tilfellet opplevde vi i kommunen at NRK ikke fylte sin rolle som allmenkringkaster. Fremstillingen er ikke balansert og bygges feilaktig på at vår saksbehandler ikke var habil, sa kommunedirektør John Salve Sigridnes da Jakt & Fiske skrev om saken tidligere i år.

I ettertid sendte kommunenedirektøren en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

God dialog

– NRK har hatt en fin og konstruktiv dialog med Bygland kommune om saken etter at klagen ble sendt til PFU. I dialogen med kommunen skjønte vi at det ikke var grunnlag for begrepene vi brukte om kommunens viltansvarlig og saksbehandler. Vi ble også gjort kjent med at dette har vært en belastning for kommunens viltansvarlig. Vi er derfor glade for at vi kunne løse saken på denne måten – ved å beklage, sier tidligere fungerende distriktsredaktør Inger-Lise Hansen. 

Hun fungerte i stillingen fram til 01.06.23 grunnet sykdom.

Også fagnettstedet journalisten.no har omtalt sakenPowered by Labrador CMS