Annonse
Øystein Hundstad kan koste på seg det helt store gliset, etter sitt livs fiskeopplevelse. Denne Alta-kubben ble estimert til ca. 20 kilo, før den fikk friheten tilbake.

Predatorjakt gir laksedøgn i Altaelva

Elevene ved Alta folkehøgskole jakter fiskeender, fisker harr og fanger mink i Altaelva. Belønningen er to døgns fiske i august, og muligheten for en storlaks på fluestanga …

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Stedet er Altaelva, verdensberømt for sin storvokste laksestamme. For mange sportsfiskere den ultimate fiskedrømmen – dette gjelder også for tilflyttende fiskeinteresserte ungdom. Noen av dem er elever i Jakt- og fiskeklassen ved Alta folkehøgskole.

Skolen har i flere år hatt et fruktbart samarbeid med Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI), som eier og administrerer fisket.

Samarbeidet gjør at elevene hvert år får mulighet til å fiske i denne fantastiske elva seint i august. Som motytelse for dette må elevene bidra til praktisk fiskeforvaltning gjennom å skyte ut en del laksender, fiske harr i de øvre delene av elva, og fange så mye mink som mulig gjennom vintersesongen.

– En flott ordning. Elevene er topp motivert for alt samarbeidet innebærer. Å jakte ender, fiske harr og fangste mink i feller, passer fint inn i opplegget de ellers har gjennom skolens svært varierte tilbud, forteller lærer Aleksander Hansen.

Steinar Hofseth lander harr med Bjørn Haugo Herfindal som engasjert tilskuer. Å holde bestanden av harr i sjakk er et av målene i forvaltningen i Altaelva.

Med kano ned elva
Skoleåret har knapt startet før elevene får sitt første møte med laksefiskets hovedscene. Den nedre delen av elva renner rolig gjennom Storelvdalen. Her er fine forhold for å øve padling med i kano.

Etter en dag på elva sitter padleteknikken såpass godt at elevene er klare for å møte strykene i den øvre delen av elva, der den renner gjennom mektige Sautso canyon. Det blir en brå start – rett ut i friske stryk som utfordrer de tekniske ferdighetene. Men når den første testen er bestått, byr elva på roligere parti.

Gjennom Sautso er deler av elva som et vann å regne. I de mørke skyggene under trærne langs land fosser ofte store kull av fiskender av gårde når kanoene sklir rolig forbi. Den høye bestanden bekymrer ALI.

Jakt- og fiskeklassen vil frekventere elva så snart jaktsesongen åpner. Det siste året har elevenes felling av fiskeender vært et viktig bidrag i forvaltningen.

Harrfiske
Laksen er Altaelvas sølvskatt. Men elva huser flere fiskeslag, også mindre populære arter. Det er mange fiskere som har blitt skuffet etter å ha trukket opp en harr der de forventet en glinsende smålaks. Bestanden har blitt såpass stor at ALI ønsker å ta ut en del harr i øvre deler av elva.

Fiskeinteresserte elever har ingen ting imot å hjelpe til med et prosjekt! I rolige bakevjer har de velsignelse til å prøve å lure harren med spinner. Etter et par timer har mange fast fisk – og harren smaker fortreffelig etter en runde i stekepanna.

Minkfangst
Minken er en fremmed og uønsket art i norsk natur, og den voksende bestanden vekker bekymring både i forhold til sjøfuglkolonier og fiskebestander. Minken er en effektiv predator på lakse- og ørretyngel og smolt. Et viktig forvaltningstiltak for lakseelver i hele landet er derfor å begrense bestanden av mink.

For skoleklassen i Alta passer dette godt inn i timeplanen. Det er jakttid på mink hele året, men det er først og fremst vinterstid at elevene driver fangst. Vinteren gjennom setter de minkfeller langs Altaelva, og bruker mye tid på å røkte disse. Gjennom årene har det blitt fanget et betydelig antall mink gjennom elevenes fangstmannsliv.

Bonus i sikte
Bonusen for dette arbeidet er at elevene får tildelt to døgns fiske i elva. Og nå er tiden kommet for å bryne krefter med elvas kjempe. Kanoene er parkert og klassen har slått seg ned på fiskeplassen. Fluekasteteknikken et prikket inn i forkant av turen.

Elevene rullerer på den ene stanga de har tillatelse til å fiske med. Det er Øystein Hundstad som blir den heldige. Han har hatt stanga en halvtimes tid, idet fluesnøret strammes. Det hyler i fluesnella – makan til utras har ingen vært vitne til!

Lamslått skoleklasse
Etter en nervepirrende, strabasiøs og uforglemmelig time, er det duket for et raskt foto. En nydelig kubbe av en Alta-laks, 120 cm lang på rundt 20 kilo!

Øystein og kompisene er lamslåtte. Det er dette det handler om i Altaelva. Ingen over, ingen ved siden.

Storlaksen blir satt varsomt tilbake. Den har forhåpentligvis blitt far til en ny generasjon lakseunger som en dag skal returnere til gyteplassene i Sautso …

Padling gjennom den mektige Sautso canyon i øvre lakseførende del av Altaelva er pensum for elever på jakt og fiskelinjen ved Alta folkehøgskole.

Drømmelinja …

Gjennom flere tiår har utallige elever på jakt og fiskelinjen ved Alta folkehøgskole fått rike opplevelser fra et vidt spekter av jakt- og fiskemuligheter i Finnmark, og linjen er en drøm for alle med jakt, fiske og friluftsinteresse.

Det stilles ingen krav til erfaring, men du må ha et ønske om å lære. Videre må du helst være over 18 år for å bli tatt opp. Det er en fordel å ha avlagt jegerprøven før skolestart, men skolen tilbyr jegerprøvekurs utpå høsten.

Som elev på folkehøgskolen får du opplæring i ulike jakt-, fangst- og fisketeknikker og utstyr året rundt, småviltjakt, mulighet for storviltjakt, laksefiske, sjøfiske, ferskvannsfiske, isfiske, bruk av kart, kompass og GPS, foredling og tilbereding av fisk og vilt, sporing, sikkerhet og førstehjelp, kanopadling, vinterfriluftsliv, leirslagning og generelt friluftsliv i løpet av skoleåret.

Prisen for et skoleår (inkludert kost/losji, undervisning, reiser, bruk av skolens friluftsutstyr mm) er fra kr 117 650,- Av dette får du 44 000 kroner i stipend og inntil 66 000 i lån fra Lånekassen. Årets skoleår starter 17. august og varer fram til 13. mai i 2020.

Mer info finner du på www.altafolkehogskole.no

PS: Skolen har medio mai ledige plasser på linja og tar opp elever fortløpende. Øvrige år starter opptaket 1. februar.

Powered by Labrador CMS