Helårsåpne fisketrapper

Er dette redningen for ørret og harr på vandring?

I løpet av 1970-årene ble Glomma og Renaelva regulert, og gjorde slutt på de vidstrakte vandringene til ørret og harr. Med ombygging av fisketrapper – som er åpne året rundt – kan vi trolig få disse vandringene tilbake, skriver artikkelforfatterne.

Publisert

Håkon Stræte Bjørnstad og Ole Eivind Ovnan Fjeldstad studerer naturforvaltning og skogsøkologi ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) og oppsummerer her forskning på fisketrapper og fiskevandringer.

Blant innlandsbestander av laksefisk er det mange steder betydelige vandringer mellom nærings- og gyteområder. I Glomma er det rapportert om lange vandringer av harr og ørret. Før kraftutbyggingene på 1970-tallet er det, til tross for begrenset datamateriale, rimelig å anta at harr og ørret hadde svært utbredte og komplekse vandringsmønstre.

Historisk overvintret harr i Storsjøen i Rendalen, før den i april-mai startet sin nedstrøms gytevandring mot Glomma. Gytingen skjedde trolig flere steder både i Renaelva og Glomma. Etter gyteperioden dro harren på næringsvandring i Glomma, til Solør i sør og nord til Barkaldfossen i Alvdal kommune. I løpet av seinsommeren vandret den såkalte «gangharren» tilbake til Storsjøen og Renaelva for overvintring.

Kjære leser!

For å lese denne artikkelen må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.