NJFFs sportsfiskekonsulent, Sondre Haugholt Breian, står i spissen for NJFFs initiativ om å øke minstemålet på sjøørret. Foto: Karoline Akre/NJFF

NJFF vil øke minstemålet for sjøørret

NJFF går nå inn for å øke minstemålet for sjøørret fra 35 til 40 cm. Også maksmål ses som et mulig grep for å styrke bestandene i enkelte områder.
28. oktober 2021

– Vi vet at sjøørreten sliter, og at flere bestander er i tilbakegang, sier sportsfiskekonsulent Sondre Haugholt Breian til Jakt & Fiske.

Breian understreker at av en rekke mulige tiltak, vil et økt minstemål trolig ha best effekt nasjonalt.

– Sjøørreten er en av våre mest populære sportsfiskearter. I fjorder som Oslofjorden, hvor torsken har gått kraftig tilbake, er sjøørreten kanskje den aller viktigste for sportsfiskerne. Når vi vet at mye av sjøørreten her ikke er gytemoden når den er høstbar, altså over dagens minstemål på 35 cm, så sier det seg selv at vi kan få høyere produksjon i bekkene hvis mer av fisken blir gytemoden, sier Breian.

Vurderer også maksmål

– Der hvor det er for høy beskatning av stor fisk, kan et maksmål hjelpe. Stor fisk har mer rogn, og produserer derfor mer yngel.

Breian understreker at et maksmål vil ha en svært variert effekt forskjellige steder i landet, så dette tiltaket bør kun settes inn der det har god effekt.

– Vi tror for eksempel at et maksmål på rundt 60 cm i Oslofjorden kunne hatt god effekt.

Siste fra Fiske

Europas første fisketrapp rett i berget

I Blokkenvassdraget i Vesterålen går man nye veier for å bygge fisketrapp.
Ny rødliste:

Villaks og villrein inn på rødlista

Artsdatabankens Norsk rødliste for arter ble oppdatert i dag. Der har villaks og villrein kommet inn. Rypa vurderes derimot som livskraftig, og er tatt ut.

Årets laksefiske trolig det dårligste i nyere tid

Det foregår en negativ utvikling i norske elver, mener Norske Lakseelver. I år ble det tatt opp 85.900 laks i sammenlignet med 133.000 for noen år siden.

På forsiden nå