Blokkenvassdraget består av seks vann med flere elver, og har hatt et rikt liv av laks, røye og ørret. Foto: John Inge Johansen / NRK

Europas første fisketrapp rett i berget

I Blokkenvassdraget i Vesterålen går man nye veier for å bygge fisketrapp.
27. november 2021

Her sages den rett ut av grunnfjellet, istedenfor å sprenge ut fjell og bygge fisketrapp i betong, skriver NRK. Mens vanlige fisketrapper utsettes for så mye slitasje at de må ofte må restaureres, vil denne mer påkostede løsningen gi bedre holdbarhet. Det skal bygges trapper og elleve nye kulper som skal fylles med gytegrus. NINA har allerede registret smolt som har kommet seg inn i det førstetrinnet.

Emneord: 

Siste fra Fiske

Heder til sjøørretprosjekt i Rogaland 

Sjøørretprosjektet Rogaland, med Knut Ståle Eriksen i spissen, er tildelt Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris.
Anmeldelse av "Den nye fisken":

Om lakselus og oppdrettsbaroner

Lakselus koster oppdrettsnæringen årlig mellom fem og ti milliarder. Lusebekjempelse har blitt en næring i næringen. Men hva koster lakselusa våre villaksstammer?

Det nye isfisket

I årtier har isfisket vært ganske så tradisjonsbundet og uforandret, men de siste årene har nye trender for alvor begynt å gjøre seg gjeldende også på isen.

På forsiden nå