Oppdrettsselskap får varsel om dagbøter etter massedød

Over 600.000 fisk døde ved et oppdrettsanlegg i Stord i desember. Mattilsynet har varslet om dagbøter etter at de ikke fikk informasjon de etterlyste.
01. februar 2021

Massedøden i Erko Settefisks Sagvåg-anlegg 20. desember kan medføre et økonomisk tap i millionklassen for oppdrettsselskapet, skriver lokalavisa  Sunnhordland , som først omtalte saken. 

Nå har selskapet fått frist til 4. februar til å overlevere informasjonen Mattilsynet har etterspurt i saken. Etter fristen vil selskapet få løpende dagbøter på 5.000 kroner, med hjemmel i dyrefelderdsloven. 

– Vi ba om å få mer informasjon 21. desember 2020. 4. januar 2021 purret vi på dette. Først da fikk vi opplyst omfanget av saken over telefon, står det i et dokument Mattilsynet har oversendt selskapet. 

I dokumentet skriver tilsynet også at de anser det som enkelt å oppfylle kravet om tilleggsinformasjon, og at informasjonen burde være tilgjengelig.

Erko Settefisk har ikke ennå fått den nødvendige oversikten, fordi koronapandemien ikke har åpnet for å hente inn ønsket personell for å inspisere anlegget, forteller daglig leder Rune Sandvik til Sunnhordland.

Siste fra Fiske

Europas første fisketrapp rett i berget

I Blokkenvassdraget i Vesterålen går man nye veier for å bygge fisketrapp.
Ny rødliste:

Villaks og villrein inn på rødlista

Artsdatabankens Norsk rødliste for arter ble oppdatert i dag. Der har villaks og villrein kommet inn. Rypa vurderes derimot som livskraftig, og er tatt ut.

Årets laksefiske trolig det dårligste i nyere tid

Det foregår en negativ utvikling i norske elver, mener Norske Lakseelver. I år ble det tatt opp 85.900 laks i sammenlignet med 133.000 for noen år siden.

På forsiden nå