Oppdrettsselskap får varsel om dagbøter etter massedød

Over 600.000 fisk døde ved et oppdrettsanlegg i Stord i desember. Mattilsynet har varslet om dagbøter etter at de ikke fikk informasjon de etterlyste.
01. februar 2021

Massedøden i Erko Settefisks Sagvåg-anlegg 20. desember kan medføre et økonomisk tap i millionklassen for oppdrettsselskapet, skriver lokalavisa  Sunnhordland , som først omtalte saken. 

Nå har selskapet fått frist til 4. februar til å overlevere informasjonen Mattilsynet har etterspurt i saken. Etter fristen vil selskapet få løpende dagbøter på 5.000 kroner, med hjemmel i dyrefelderdsloven. 

– Vi ba om å få mer informasjon 21. desember 2020. 4. januar 2021 purret vi på dette. Først da fikk vi opplyst omfanget av saken over telefon, står det i et dokument Mattilsynet har oversendt selskapet. 

I dokumentet skriver tilsynet også at de anser det som enkelt å oppfylle kravet om tilleggsinformasjon, og at informasjonen burde være tilgjengelig.

Erko Settefisk har ikke ennå fått den nødvendige oversikten, fordi koronapandemien ikke har åpnet for å hente inn ønsket personell for å inspisere anlegget, forteller daglig leder Rune Sandvik til Sunnhordland.

Siste fra Fiske

Oppdrettsbransjen:

Villaks har over 90 prosent oppdrettsopphav i enkelte elver på Vestlandet

Villaks i mindre kystvassdrag trues av rømt oppdrettslaks. I Fjellvassdraget på Sotra og småelver i Hardanger er graden av oppdrettsopphav opptil 95,4 prosent.

Foreslår harde tiltak mot fremmede fiskearter

Rotenonbehandling, fiskesperrer og straffeforfølging. En ny rapport foreslår en rekke tiltak for å få bukt med fremmede arter i norske vann og vassdrag.

De fleste massedødsfall blant krepsdyr knyttes ikke til lakselusmidler – men krill blir påvirket

I de fleste tilfeller av undersøkte massedødsfall av krepsdyr er det ikke funnet noen klar sammenheng med oppdrettsnæringens behandling mot lakselus.

På forsiden nå