En oterstamme ute av kontroll forsyner seg grovt av fisken i de små elvene på Sunnmøre, før den har gytt. Illustrasjonsfoto: Bebedi/iStockphoto

Oter truer laksen på Sunnmøre

I flere små laksevassdrag på Sunnmøre utgjør oter en alvorlig trusselfaktor. – Nå må forvaltninga ta grep, ellers risikerer man at elveeierlag tar saken i egne hender, sier nylig avgått leder i Lakseelvene på Sunnmøre, Jan Melseth.
27. mars 2020

I små elver med svake laksebestander kan oteren være dødsstøtet for laksen.

Det sier forsker Marius Kambestad ved Rådgivende Biologer AS til Jakt & Fiske.

I perioden juli til november 2019 kartla Kambestad m.fl. laksebestanden i fire lakseelver på Sunnmøre i det såkalte oterprosjektet.   

En lokal dugnadsgjeng sjekket elvene for laksekadaver to ganger i uka. I Aureelva fant de 53 laksekadaver, i Søre Vartdalselva seks laksekadaver, i Norddalselva to laksekadaver og i Ramstaddalselva ett laksekadaver.    

– Dette er minimumstall, da det viste seg vanskelig å finne kadavre før de ble fjernet av bl.a. rev og ørn. Sannsynligvis var reelt antall laks tatt av oter betydelig høyere i prosjektperioden, understreker Kambestad, som presenterte resultatene på en fagdag i Valldal i slutten av februar.  


– I små elver med svake laksebestander kan oteren være dødsstøtet for laksen, sier Marius Kambestad fra Rådgivende Biologer. Foto: Rådgivende Biologer

Tar elvas siste lakser
I Aureelva, som har en sterk laksebestand, er effekten på bestandsnivå usikker. I de tre andre elvene har oteren avgjørende betydning.

Forskeren forklarer at mens lakselusa kan ta en laksebestand langt ned, vil det så å si alltid returnere noen lakser slik at man unngår utryddelse. I små, sårbare elver med svak laksebestand vil oteren komme på toppen av lakselus og andre trusselfaktorer.     

– Oteren kan ta de siste laksene i elva. Våre undersøkelser viser at få eller ingen laks sto igjen og fikk gyte i Søre Vartdalselva, Norddalselva og Ramstaddalselva.    

– Er situasjonen på Sunnmøre unik?

– Det vet vi ikke. Selv om lignende problem også er nevnt lenger nord i Norge, har vi liten kunnskap om tetthet av oter og oterens effekt på laksebestandene, sier Marius Kambestad.

Laksebestander utraderes
Tidligere leder i elveeierorganisasjonen Lakseelvene på Sunnmøre, Jan Melseth, er dypt fortvila over situasjonen.

– På Sunnmøre tar oteren knekken på nesten all gytefisk før den rekker å gyte. Mange elver har allerede mistet sine unike stammer, understreker Melseth og legger til at han fellefanget seks otere i Aureelva vinteren 2018, som ble sluppet fri langt unna elva.   


Tidligere leder i Lakseelvene på Sunnmøre, Jan Melseth, frykter for framtiden i de små lakseelvene. – Mange elver har allerede mistet sine unike stammer, sier han, her ved Aureelva. Foto: Sykkulvsbladet

Melseth forteller at oterproblemene oppsto for få år siden. Nå frykter han for framtiden til laksestammene i de små og mellomstore elvene på Sunnmøre.

– I noen elver finnes det ikke en eneste gytegrop. Flere av våre laksestammer er i oppbyggingsfase. Nå utraderes de av en oterstamme som er helt ute av kontroll. Forvaltningen må ta grep, ellers risikerer man at elveeierlag tar saken i egne hender, sier Jan Melseth.

Utfordrende problemstilling
Oteren har vært totalfredet siden 1982, og ble kategorisert som sårbar på rødlista fra 2015. Ifølge seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet var bakgrunnen en bestandsreduksjon de siste 10 år.

– Bestandsreduksjonen er ikke nødvendigvis opphørt. Samtidig har det de seinere år vært en gradvis økning i oterens utbredelse sørover langs kysten og østover inn i landet i Sør- Norge.  

Lund har registrert konflikten på Sunnmøre. Problemstillingen er utfordrende, med både en sårbar viltart og en laksebestand i tilbakegang.

– Dette er en fersk problemstilling som har gjort seg gjeldende på Vestlandet siste året, sier han.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å ta ut oter på Sunnmøre, sier Lund at ulike alternativ må vurderes i denne situasjonen.

– Målretta uttak av individer kan være ett av alternativene, sier Erik Lund.      

Siste fra Fiske

Brosme – havabbor – piggvar:

Tre gourmetfisker alle kan fange

Lyst til å imponere gode venner med et himmelsk fiskemåltid i sommer? Vi har plukket ut tre salte favorittarter, som garantert gir suksess på en varm tallerken.

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.

På forsiden nå