En oterstamme ute av kontroll forsyner seg grovt av fisken i de små elvene på Sunnmøre, før den har gytt. Illustrasjonsfoto: Bebedi/iStockphoto

Oter truer laksen på Sunnmøre

I flere små laksevassdrag på Sunnmøre utgjør oter en alvorlig trusselfaktor. – Nå må forvaltninga ta grep, ellers risikerer man at elveeierlag tar saken i egne hender, sier nylig avgått leder i Lakseelvene på Sunnmøre, Jan Melseth.
27. mars 2020

I små elver med svake laksebestander kan oteren være dødsstøtet for laksen.

Det sier forsker Marius Kambestad ved Rådgivende Biologer AS til Jakt & Fiske.

I perioden juli til november 2019 kartla Kambestad m.fl. laksebestanden i fire lakseelver på Sunnmøre i det såkalte oterprosjektet.   

En lokal dugnadsgjeng sjekket elvene for laksekadaver to ganger i uka. I Aureelva fant de 53 laksekadaver, i Søre Vartdalselva seks laksekadaver, i Norddalselva to laksekadaver og i Ramstaddalselva ett laksekadaver.    

– Dette er minimumstall, da det viste seg vanskelig å finne kadavre før de ble fjernet av bl.a. rev og ørn. Sannsynligvis var reelt antall laks tatt av oter betydelig høyere i prosjektperioden, understreker Kambestad, som presenterte resultatene på en fagdag i Valldal i slutten av februar.  


– I små elver med svake laksebestander kan oteren være dødsstøtet for laksen, sier Marius Kambestad fra Rådgivende Biologer. Foto: Rådgivende Biologer

Tar elvas siste lakser
I Aureelva, som har en sterk laksebestand, er effekten på bestandsnivå usikker. I de tre andre elvene har oteren avgjørende betydning.

Forskeren forklarer at mens lakselusa kan ta en laksebestand langt ned, vil det så å si alltid returnere noen lakser slik at man unngår utryddelse. I små, sårbare elver med svak laksebestand vil oteren komme på toppen av lakselus og andre trusselfaktorer.     

– Oteren kan ta de siste laksene i elva. Våre undersøkelser viser at få eller ingen laks sto igjen og fikk gyte i Søre Vartdalselva, Norddalselva og Ramstaddalselva.    

– Er situasjonen på Sunnmøre unik?

– Det vet vi ikke. Selv om lignende problem også er nevnt lenger nord i Norge, har vi liten kunnskap om tetthet av oter og oterens effekt på laksebestandene, sier Marius Kambestad.

Laksebestander utraderes
Tidligere leder i elveeierorganisasjonen Lakseelvene på Sunnmøre, Jan Melseth, er dypt fortvila over situasjonen.

– På Sunnmøre tar oteren knekken på nesten all gytefisk før den rekker å gyte. Mange elver har allerede mistet sine unike stammer, understreker Melseth og legger til at han fellefanget seks otere i Aureelva vinteren 2018, som ble sluppet fri langt unna elva.   


Tidligere leder i Lakseelvene på Sunnmøre, Jan Melseth, frykter for framtiden i de små lakseelvene. – Mange elver har allerede mistet sine unike stammer, sier han, her ved Aureelva. Foto: Sykkulvsbladet

Melseth forteller at oterproblemene oppsto for få år siden. Nå frykter han for framtiden til laksestammene i de små og mellomstore elvene på Sunnmøre.

– I noen elver finnes det ikke en eneste gytegrop. Flere av våre laksestammer er i oppbyggingsfase. Nå utraderes de av en oterstamme som er helt ute av kontroll. Forvaltningen må ta grep, ellers risikerer man at elveeierlag tar saken i egne hender, sier Jan Melseth.

Utfordrende problemstilling
Oteren har vært totalfredet siden 1982, og ble kategorisert som sårbar på rødlista fra 2015. Ifølge seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet var bakgrunnen en bestandsreduksjon de siste 10 år.

– Bestandsreduksjonen er ikke nødvendigvis opphørt. Samtidig har det de seinere år vært en gradvis økning i oterens utbredelse sørover langs kysten og østover inn i landet i Sør- Norge.  

Lund har registrert konflikten på Sunnmøre. Problemstillingen er utfordrende, med både en sårbar viltart og en laksebestand i tilbakegang.

– Dette er en fersk problemstilling som har gjort seg gjeldende på Vestlandet siste året, sier han.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å ta ut oter på Sunnmøre, sier Lund at ulike alternativ må vurderes i denne situasjonen.

– Målretta uttak av individer kan være ett av alternativene, sier Erik Lund.      

Siste fra Fiske

Det kan være krevende å lande ei sprelsk kveite. En skikkelig landingskrok er til stor hjelp. Foto: Tommy Egra
Fiskertips:

Kveitefiskes hemmeligheter

Få andre arter langs kysten har skapt så drøye fiskehistorier og brukket flere fiskestenger enn kveita. Her forteller vi deg hvordan du lykkes.
Sommeren er høysesong for å fiske med tørrflue i de mange skogstjernene som byr på vak i vårt langstrakte land. Foto: Sondre H. Breian
Guide:

Slik fisker du med tørrflue i skogstjern

Flua lander silkemykt på vannspeilet tett på land, før den forsvinner i et elegant vak. Her er rådene for å komme i gang som tørrfluefisker.
Bortsett fra at noen vil få ødelagt fiskesesongen, vil ikke lavt vannivå i magasinene være dramatisk for fiskebestandene på kort sikt, ifølge fiskeforsker Børre Kind Dervo. Foto: Atle Skjelde
Nedtappede vannmagasiner:

– Dette takler fiskebestandene

Hva betyr de sterkt nedtappede vannmagasinene for fiskebestandene? Ikke all verden på kort sikt, ifølge Børre Kind Dervo ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

På forsiden nå