EU vil stanse torske­fisket øst i Øster­sjøen

I et forsøk på å sikre bestandene av torsk i Østersjøen, foreslår EU-kommisjonen fiskeforbud i øst og kraftig kvotekutt i vest for neste år.
30. august 2019

Dersom forslaget blir vedtatt, vil torsk kun være tillatt som bifangst øst i Østersjøen i 2020. Lenger vest blir kvoten kuttet med to tredeler til drøyt 3.000 tonn. I tillegg blir det begrensninger i fritidsfisket og fiskeforbud i gyteperioden.

Mens bestanden i øst har minsket i flere år, var det tegn til økning i vest i fjor, og kvotene ble økt i den delen av Østersjøen. Bestandsveksten har likevel vært mindre enn antatt, og derfor blir det innstramminger igjen neste år.

Også sildekvotene reduseres kraftig i deler av Østersjøen – ned 71 prosent i vest og ned 27 prosent i Bottenviken – mens det blir en økning på 11 prosent i kvotene for Rigabukten.

– Til tross for innsatsen fiskerne og myndighetene har gjort, er situasjonen alvorlig for fiskebestandene i Østersjøen, særlig for torsken i øst og silden i vest. I tråd med vitenskapelige råd, foreslår vi en forsiktig kvotepakke for å sikre bærekraftig fiske i Østersjøen over tid, sier fiskerikommissær Karmenu Vella i en pressemelding fredag.

EU-rådet skal ta forslaget opp til behandling med tanke på å vedta de nye kvotene i midten av oktober.

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.

Venter stort innsig av pukkellaks

Høsten 2019 var det rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. I sommer ventes det enda større innsig av den uønskete arten.

På forsiden nå