EU vil stanse torske­fisket øst i Øster­sjøen

I et forsøk på å sikre bestandene av torsk i Østersjøen, foreslår EU-kommisjonen fiskeforbud i øst og kraftig kvotekutt i vest for neste år.
30. august 2019

Dersom forslaget blir vedtatt, vil torsk kun være tillatt som bifangst øst i Østersjøen i 2020. Lenger vest blir kvoten kuttet med to tredeler til drøyt 3.000 tonn. I tillegg blir det begrensninger i fritidsfisket og fiskeforbud i gyteperioden.

Mens bestanden i øst har minsket i flere år, var det tegn til økning i vest i fjor, og kvotene ble økt i den delen av Østersjøen. Bestandsveksten har likevel vært mindre enn antatt, og derfor blir det innstramminger igjen neste år.

Også sildekvotene reduseres kraftig i deler av Østersjøen – ned 71 prosent i vest og ned 27 prosent i Bottenviken – mens det blir en økning på 11 prosent i kvotene for Rigabukten.

– Til tross for innsatsen fiskerne og myndighetene har gjort, er situasjonen alvorlig for fiskebestandene i Østersjøen, særlig for torsken i øst og silden i vest. I tråd med vitenskapelige råd, foreslår vi en forsiktig kvotepakke for å sikre bærekraftig fiske i Østersjøen over tid, sier fiskerikommissær Karmenu Vella i en pressemelding fredag.

EU-rådet skal ta forslaget opp til behandling med tanke på å vedta de nye kvotene i midten av oktober.

Siste fra Fiske

En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest

Hus, veier og jordbruk beslaglegger 30 prosent av strandsonen i Norge og begrenser tilgangen for allmennheten.
Kronikk:

Veistopp for sjøørreten

Sjøørretens tilstand viser at Norge er langt unna vannforskriftens mål om god økologisk tilstand i alle vannforekomster. Oppsatte veisperringer for sjøørretens frie vandring er en av hovedårsakene.
Fiskertips:

Multiplikatorsneller for kasting

Etter noen tiår i skyggen av haspelsnellene, øker multiplikatorene i popularitet. Kanskje ikke så rart, for på enkelte områder har de kompakte snellene fortreffelige egenskaper.

På forsiden nå