EU vil stanse torske­fisket øst i Øster­sjøen

I et forsøk på å sikre bestandene av torsk i Østersjøen, foreslår EU-kommisjonen fiskeforbud i øst og kraftig kvotekutt i vest for neste år.
30. august 2019

Dersom forslaget blir vedtatt, vil torsk kun være tillatt som bifangst øst i Østersjøen i 2020. Lenger vest blir kvoten kuttet med to tredeler til drøyt 3.000 tonn. I tillegg blir det begrensninger i fritidsfisket og fiskeforbud i gyteperioden.

Mens bestanden i øst har minsket i flere år, var det tegn til økning i vest i fjor, og kvotene ble økt i den delen av Østersjøen. Bestandsveksten har likevel vært mindre enn antatt, og derfor blir det innstramminger igjen neste år.

Også sildekvotene reduseres kraftig i deler av Østersjøen – ned 71 prosent i vest og ned 27 prosent i Bottenviken – mens det blir en økning på 11 prosent i kvotene for Rigabukten.

– Til tross for innsatsen fiskerne og myndighetene har gjort, er situasjonen alvorlig for fiskebestandene i Østersjøen, særlig for torsken i øst og silden i vest. I tråd med vitenskapelige råd, foreslår vi en forsiktig kvotepakke for å sikre bærekraftig fiske i Østersjøen over tid, sier fiskerikommissær Karmenu Vella i en pressemelding fredag.

EU-rådet skal ta forslaget opp til behandling med tanke på å vedta de nye kvotene i midten av oktober.

Siste fra Fiske

Portrettet:

Urokroghen

Det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste, men at man noe vil.
Tweed:

Laksefluas vugge

Langs Tweed finner du mange av de største navnene innen fluebinderkunsten. Her ble det på 1800-tallet komponerte laksefluer som skulle bli verdensberømte.

Høstlaks i Tweed

Når høsten for alvor melder sin ankomst her hjemme, er laksefisket over. I legendariske River Tweed, grenseelva mellom Skottland og England, er sesongen derimot på sitt mest eventyrlige.

På forsiden nå