Utvinningen av kobber fra fjellene Nussir og Ulveryggen vil påvirke to reinbeitedistrikter og vannkvaliteten i Repparfjorden. Når metallene i steinmassene er skilt ut, vil det bli midlertidige steinfyllinger i området. Finmalte masser vil så bli tømt i et sjødeponi i Repparfjorden, hvilket også innebærer utslipp av kjemikalier. Foto: Bjørn Jørgensen/NN/Scanpix

– Gambler med nasjonal laksefjord

– Med daglig dumping av 6500 tonn finmalt avgangsmasse i et grunt fjordsystem, vil det opplagt påvirke miljøet negativt. Spørsmålet er bare hvor mye. Det er det ingen som kan svare på, og det er skremmende, sier biolog og fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth.
13. mars 2019

14. februar ga Nærings- og fiskeridepartementet Nussir ASA driftskonsesjon for gruvedrift og deponering av gruveavfall i Repparfjorden i Kvalsund i Finnmark.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsminister Torbjørn Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Regjeringens ja til gruvedrift i Kvalsund er stikk i strid med faglige anbefalinger fra både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

– Utilgivelig
– Det er oppsiktsvekkende at departementet velger å trosse alle miljøfaglige råd. Det er betimelig å minne om at Repparfjorden også er en av våre 29 nasjonale laksefjorder, opprettet av Stortinget for å gi våre viktigste laksebestander særskilt beskyttelse. Blant de spesifiserte tiltakene man her satte opp, er det dessverre ingen som omhandler særlig aktsomhet knyttet til forurensing av fjordsystemet gjennom sjødeponi fra gruvedrift. Kanskje fordi man anså dette som utenkelig, sier Øyvind Fjeldseth i NJFF.

Han mener Nærings- og fiskeridepartementets vedtak er et utilgivelig brudd på den samfunnsavtalen som ble gjort ved etablering av nasjonal laksefjord i Repparfjorden.


Biolog og fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i NJFF mener det er urovekkende at myndighetene ignorerer faglige råd og gir grønt lys for sjødeponi i Repparfjorden, en av våre nasjonale laksefjorder. Foto: NJFF

Sterk fraråding fra HI
Både strømforhold og det at Repparfjorden er grunn, gjør at fagmiljøene ser med særlig bekymring på det planlagte sjødeponiet. I forbindelse med høringen av Nussir ASAs søknad om utslippstillatelse i 2012, skrev Havforskningsinstituttet (HI) følgende:

«Konsekvensutredningen viser tydelig at et fjorddeponi vil representere en alvorlig kjemisk og fysisk forurensning av fjorden. Havforskningsinstituttet fraråder derfor Klif å gi tillatelse til det omsøkte utslippet. Å tillate slik forurensing som søknaden innebærer, vil være å gå mange tiår tilbake i utslippsregime.»

– Dette er et sjansespill med det marine miljøet i potten. Problemet er at dette kommer på toppen av alt annet. Miljøet angripes fra mange kanter, og den aller største trusselen for biologisk mangfold i vår tid, er nettopp ødeleggelse av leveområder. Likevel kjører man bare på, og regner med at det går bra. Det er urovekkende, sier Fjeldseth.

Massiv motstand
En rekke miljøorganisasjoner samt alle ungdomspartiene, utenom Unge Høyre og FpU, har tidligere bedt om en ny vurdering i Stortinget, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har avvist. Miljøvernere, politikere og kjendiser har varslet at de vil ty til sivil ulydighet og lenkeaksjoner for å stanse den planlagte gruvedriften.

Reaksjonene har heller ikke uteblitt fra samisk hold, da gruvedriften også vil berøre reindriften i området. Sju reinfamilier i Finnmark lover å kjempe mot gruva i Kvalsund. De mener regjeringen bryter både FN-konvensjoner og grunnloven.

– Vi vil begjære vedtaket ugyldig. Sju reindriftsfamilier vil miste sitt livsgrunnlag. Det er en tragedie, sier advokat Anja Jonassen til NTB. Hun representerer de sju familiene, som har rundt 3000 rein i området der Næringsdepartementet nå har sagt ja til gruvedrift. Sametingsrådet har også varslet at de vil klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.

Emneord: 

Siste fra Fiske

Fiskertips:

Ringfrie stenger – ikke bare en gimmick

Stenger uten ringer kan ikke brukes til alt, men til dorging og havfiske er de et glimrende alternativ til tradisjonelle ringstenger. Likevel har mange fortsatt til gode å prøve dem.
Sesonganalysen:

2020 - oppløftende for laks og fiskere

Bunnsolide fangster i Trøndelag, godt fiske i Nordland og en klar bedring i mange elver på Vestlandet. Det er det store bildet fra årets laksefiske.
Rogaland:

Et krafttak for sjøørreten

– Det er på høy tid å snu den negative trenden for sjøørreten, fastslår Knut Ståle Eriksen, fiskeutvalgsleder i NJFF- Rogaland.

På forsiden nå