Massedød av laks i Homla

Mer enn 120 døde laks er funnet i elva Homla i Malvik kommune, praktisk talt hele gytebestanden i elva. Malvik JFF frykter rotenonbehandlingen for å utrydde gjedda i nedbørsfeltet, har skylda.
24. oktober 2018

16. oktober mottok Fylkesmannen Trøndelag melding om fiskedød i nedre del av elva Homla i Malvik kommune. Det ble satt i gang undersøkelser for å finne ut hva som kan ha skjedd:

I løpet av to dager fant forskere ved Veterinærinstituttet 69 døde laks i elva.
Sist helg fant dykkere fra Skandinavisk naturovervåkning enda et 60-talls døde laks.

– Dette er så trist, at jeg blir helt satt ut. For elva er det en katastrofe. Nå blir det ikke fiske i Homla på lang tid, sier Pål Malvik, leder i Malvik JFF til Jakt & Fiske.

2.–4. oktober gjennomførte Veterinærinstituttet rotenonbehandling av fire tjern i nedbørsfeltet til Homla. Gjedda er trolig ulovlig satt ut i sjøen Lånke, og har så spredd seg til flere tjern i området.

Pål Malvik er ikke i tvil om at hendelsen har sammenheng med rotenonbehandlingen.
–I perioden etter kom det mye nedbør, som trolig førte til at rotenonet kom raskt til elva. Det ble også observert død ørret i et sidevassdrag like etter, sier Malvik.

Venter flere prøvesvar
Veterinærinstituttet beklager fiskedøden i Homla, men er fortsatt usikre på hva som kan ha skjedd.

– Det er ikke påvist rotenon i vannprøver tatt i elva, men vi avviser likevel ikke at rotenon kan være årsak til fiskedøden, sier forsker Roar Sandodden i Veterinærinstituttet til Jakt & Fiske.

Veterinærinstituttet har tatt prøver av samtlige døde fisk i laboratoriet. I tillegg har de klemt ut rogn og melke fra den døde fisken, med tanke på reetablering av bestanden.

Lederen av Malvik JFF mener restaurering av elva er mulig, men stiller likevel spørsmål ved saksgangen.

– Bestanden hadde endelig kommet seg igjen, etter at elva har vært stengt i tre år. Nå har en uvanlig varm sommer, med høye vanntemperaturer, ført til forsinka gyting. Mens vi i fjor talte 200 laks i elva, fant vi sist helg kun 11 levende laks. I en enkelt høl heiv vi på land 28 svære laks, den største var en hannlaks på 10 kg, som ennå ikke hadde gytt. Timingen kunne ikke vært verre, avslutter Malvik.

Veterinærinstituttet venter på gjelleprøver, som vil gi et endelig svar på årsaken til at laksen i Homla døde.

Emneord: 

Siste fra Fiske

Portrettet:

Urokroghen

Det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste, men at man noe vil.
Tweed:

Laksefluas vugge

Langs Tweed finner du mange av de største navnene innen fluebinderkunsten. Her ble det på 1800-tallet komponerte laksefluer som skulle bli verdensberømte.

Høstlaks i Tweed

Når høsten for alvor melder sin ankomst her hjemme, er laksefisket over. I legendariske River Tweed, grenseelva mellom Skottland og England, er sesongen derimot på sitt mest eventyrlige.

På forsiden nå