Annonse

Hundens dvergbendelmark:

Elgjeger? Nå trenger forskerne din hjelp

Mattilsynet og Veterinærinstituttet ber om at elgjegere tar kontakt med Mattilsynet dersom lungene til felt vilt ikke ser normale ut i høst. Årsaken er å skaffe mer kunnskap om forekomsten av hundens dvergbendelmark i Norge.

Skal du jakte elg i høst? Da kan du bidra til å skaffe mer kunnskap om forekomsten av hundens dvergbendelmark i Norge.

Publisert Sist oppdatert

I fjor ble det for første gang påvist hundens dvergbendelmark hos en elg i Norge. Viltet ble felt i Stor-Elvdal kommune.

Hva er forskjellen mellom revens og hundens dvergbendelmark?

Selv om det er likheter mellom revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis) og hundens dvergbendelmark (Echinococcus granulosus sensu lato) så er dette to ulike parasitter og utbredelsen av de to artene vil ikke nødvendigvis sammenfalle.

Revens dvergbendelmark har rev og ulv som sin foretrukne hovedvert, men er aldri påvist hos dyr i fastlands Norge. På Svalbard er det kjent forekomst hvor parasitten opprettholdes i en syklus mellom fjellrev og østmarksmus.

Hundens dvergbendelmark (Echinococcus granulosus sensu lato) var tidligere utbredt hos reinsdyr og hos hund i Finnmark, men har ikke vært påvist siden 2003. Parasitten som er påvist hos elg nå, Echinococcus canadensis, hører til i gruppen Echinococcus granulosus sensu lato.

Kilde: Veterinærinstituttet, vetinst.no

Nå ber Mattilsynet, Høgskolen i Innlandet og Veterinærinstituttet elgjegere på Østlandet som jakter i områder der det ferdes ulv, om å være ekstra oppmerksomme på hvordan lunge og lever av felt elg ser og kjennes ut. 

Målet er å få en bedre oversikt over utbredelsen av parasitten hundens dvergbendelorm.

Veterinær og forsker på vilthelse Malin Rokseth Reiten ved Veterinærinstituttet, har en klar oppfordring:

– Ta på så mange elglunger du kan i løpet av høsten!

Årsaken er at parasittblærene kan ligge både i ytterkant av lungene og lenger inn i organet.

– Blir du vant til hvordan en frisk lunge ser ut og kjennes ut, er det lettere å oppdage om noe ikke er slik det burde. Per nå vet vi ikke hvor utbredt parasitten er i Norge. Derfor ber vi elgjegere i områder med ulv om å være ekstra oppmerksomme på lungene til felt vilt i høst, sier hun. 

Oppsøk faglig hjelp

Synes du lungene til den felte elgen ser litt rare ut? Da skal du ikke skjære opp lungene, men heller ta kontakt med det lokale Mattilsynet.

Du kan både ta bilder, beskrive utseendet eller ta med lungene og leveren til lokalkontoret. Deretter avgjør Mattilsynet om lungene skal sendes videre til Veterinærinstuttet på Ås.

Parasitten smitter ikke via kjøtt eller varmebehandlet innmat.

Mattilsynet har blant annet lokalkontor på Aumlivegen 4C på Tynset og Kirkevegen 58 på Elverum. Begge steder kan du kjøre innom for å levere lever og lunger.

Dersom du er i tvil, kan du ringe Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. 

Pass på slakteavfallet

Mennesker kan i utgangspunktet ikke bli smittet av å spise kjøtt fra smittede dyr. Hunder kan derimot få i seg parasitten om de spiser rått slakteavfall fra en elg med dvergbendelmark. 

Mennesker kan smittes dersom de får i seg egg fra avføringen til hundedyr. 

Se og lær

Selv om lungene til et hjortevilt ser litt rare ut, er det slett ikke sikkert at viltet har nettopp hundens dvergbendelmark. Både byller med puss, en bakterieinfeksjon eller lignende kan åpenbare seg ved utvomming.

– Vi håper at så mange som mulig leser og sprer vårt informasjonsskriv med eksempler på vanlige byller og infeksjoner i lunger, sier Rokseth Reiten.

Mattilsynet, Høyskolen i Innlandet og Veterinærinstituttet har utarbeidet et eget informasjonsskriv om hundens dvergbendelmark. Det kan du laste ned her.

NJFF: Følg med!

Også NJFF ber landets elgjegere å følge ekstra godt med når viltet vommes.

– Jegerstanden er en viktig del av norsk forvaltning. Jeg håper elgjegere er seg sitt ansvar bevisst og hjelper forskerne med å skaffe mer kunnskap, sier jaktkonsulent Olav Greivstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Disse bildene viser hvordan parasittblærer fra hundens dvergbendelorm ser ut i lunge hos elg.
Dette er forskjellige typer verkebyller i elglunger, og ikke parasittblærer fra hundens dvergbendelorm. Ta likevel kontakt med Mattilsynet ved usikkerhet.
Dette er forskjellige typer verkebyller i elglunger, og ikke parasittblærer fra hundens dvergbendelorm. Ta likevel kontakt med Mattilsynet ved usikkerhet.
Dette er forskjellige typer verkebyller i elglunger, og ikke parasittblærer fra hundens dvergbendelorm. Ta likevel kontakt med Mattilsynet ved usikkerhet.
Slik ser det ut som elgen har lungeormlarver i bronkiene.
Powered by Labrador CMS