Annonse

Kritisk til NKKs avlsarbeid

Dyrebeskyttelsen Norge mener NKK ikke bruker tilgjengelig verktøy og dagens kunnskap systematisk i sitt avlsarbeid. – Vi ønsker å bruke all tilgjengelig data som er kvalitetssikret, svarer NKK.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Dyrebeskyttelsen Norge og Norsk Kennel Klub (NKK) har igjen møttes i retten etter at førstnevnte tok ut sivilt søksmål mot NKK, to raseklubber og seks oppdrettere for å stoppe det Dyrebeskyttelsen mener er uetisk avl på rasene.

Årsaken er puste- og fødselsproblemer hos engelsk bulldog, og hjerteproblemer og en tilstand der hodeskallen er for liten for hjernen til spanielene.

– Vi ønsker ikke å forby disse rasene, men å tydeliggjøre at man ikke kan avle på syke hunder der det ikke finnes nok friske gener, sier daglig leder og veterinær Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen.

Les også: Tips og triks til skogsfugljakta med og uten hund

Dyrevelferd

Med bakgrunn i dyrevelferdslovens paragraf 25 bestemte Oslo tingrett at de saksøkte partene ikke kunne avle på de nevnte rasene. NKK mener derimot at det finnes nok genetisk variasjon til å forbedre helsen til både engelsk bulldog og cavalier ved videre avl, og anket avgjørelsen.

– Begge rasene er selskapshunder med en enorm sykdomsbyrde. Kombinert med høyt slektskap fordi man har tillatt søskenbarnkryssing i over 100 år, blir avlsframgang umulig hos disse rasene, sier Roaldset.

Forskning utført ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2015 viste at mellom 12,6 og 34.3 prosent av gordonsettere får klokapselløsning. Jo høyere slektskap, desto høyere sannsynlighet.

Også engelsksettere er berørt, men i mindre grad. Roaldset mener at dette er et eksempel på sykdommer blant jakthunder man kunne fått bukt med om man hadde tatt i bruk tilgjengelig avlsverktøy og massedata i hundeavlen.

– Må på se helheten

Massedataen Roaldset refererer til er bl.a annet registeret Pyramidion, som samler inn anonymiserte diagnosedata fra landets veterinærklinikker.

– Ved kun å undersøke enkeltdyr for uønskede gener og sykdommer fremfor å se på rasens helhet, gjør lekfolk i raseklubbene ofte bare vondt verre. Dogweb er utilstrekkelig som avlsverktøy. Heldigvis er det enkelte brukshundklubber som avler basert på dagens kunnskap og teknologi. Det er verdt å berømme, sier Roaldset.

Lavlandssaken: Tingretten opprettholder vedtak – det blir ingen utsetting

– Har svaktheter

– Våre oppdrettere ønsker tilgang til mest mulig informasjon i sitt avlsarbeid, og vi bruker gjerne data fra Pyramidion i fremtiden. Men i dag kommer over 40 % av diagnosene inn uten sikker identifikasjon av hunden. I tillegg må vi få en godkjenning av eierne for å kunne bruke data fra individer. Men allerede i dag bruker enkelte av våre raseklubber populasjonsdata fra Pyramidion om arvelige sykdommer, sier kommunikasjonssjef Cecilie Holgersen i NKK.

Hun forteller at Dogweb, til forskjell fra Pyramidion, er et åpent tilgjengelig verktøy, og at Dogweb også kan brukes til å beregne innavlsgrad, da databasen registrerer henholdsvis fem og tre generasjoner bakover i tid for norske og importerte valper.

Les også: – Ikke etisk riktig å bruke matfugl på jaktprøver

Ny forskrift om hundeavl

I et brev til Landbruks- og matdepartementet (LMD) datert 01.07.2022, ber Mattilsynet departementet om en tilbakemelding på sitt utkast til kommende forskrift om avl av hund. I brevet skriver tilsynet:

«Det er prinsipielt viktig for oss å få gjennomslag for at forhold av generell betydning for dyrevel- ferden bør reguleres i forskrift, og ikke gjennom sivile søksmål og dommer overfor dyreholdere og interesseorganisasjoner»

– Dersom lagmannsretten støtter Dyrebeskyttelsen i denne saken, frykter vi flere sivile søksmål om avl på andre raser fremover. Vi er helt enige med Mattilsynet i at avl må reguleres av myndighetene som har kompetanse til det, sier Holgersen.

Dyrebeskyttelsen bekrefter overfor J&F at de ikke har planer om flere sivile søksmål angående andre hunderaser. Etter det J&F erfarer kommer dommen i første halvdel av november 2022.

Dette er Pyramidion

Database som driftes og forvaltes av DyreID, eid av Den norske veterinærforeningen. Selskapet har levert ut konkrete data til både Dyrebeskyttelsen Norge og NKK i denne saken.

– Spørsmålet er hva dataen som ligger i Pyramidion skal brukes til. Vi har ikke lov til å innhente tillatelser om bruk av individinformasjon fra den enkelte hund på vegne av NKK. Dette er en jobb kennelklubben må gjøre selv, da et chipnummer er ansett som et GDPR-objekt som faller innunder EUs personvernforordning (GDPR), forklarer Gudbrand Lie Vatn i DyreID.

All den tid registeret samler inn anonymiserte data, mener han at Pyramidion allerede i dag er en svært god referansedatabase som til enhver tid har oversikten over helsetilstand på en hunderase i Norge i dag.

Powered by Labrador CMS