Frist 1. juni:

Har du husket å levere uregistrerte våpen?

Frem til 1. juni har du muligheten til å levere ulovlige eller uregistrerte våpen uten konsekvenser.

Publisert

Fagrådgiver på våpen Vidar Nilsen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) oppfordrer de som har ulovlige våpen, eller eventuelle spørsmål om sine våpen, om å kontakte politiet før 1. juni.

– Det er viktig at man får muligheten til å levere ulovlige våpen. Samtidig må man huske på at ikke alle uregistrerte våpen er ulovlig. Derfor er det viktig å rådføre seg med politi eller våpenforhandler før man eventuelt sender våpenet til destruering, sier Nilsen.

Fagrådgiveren til NJFF understreker at våpenlovgivningen kan være kompleks å sette seg inn i, og at det kanskje er lettere å holde oversikt for landets jegere og skyttere. Nilsen tviler på at det er mange med allerede lovlige registrerte skytevåpen som også har ulovlige våpen.

På sine hjemmesider skriver regjeringen at våpnene som vanligvis leveres ved våpenamnesti, er skytevåpen fra andre verdenskrig, arvevåpen eller våpen fra dødsbo som enten ikke har vært registrert eller fortsatt står registrert på dødsboet.

Bøter og fengsel

Venter du til etter sommeren og det viser seg at du har ulovlig befatning med skytevåpen, er strafferammen bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Grovere tilfeller straffes etter straffeloven med fengsel inntil seks år.

Ved innlevering av våpen innenfor fristen vil ikke det ulovlige våpeninnehavet påvirke utfallet av enkeltpersoners fremtidige våpensøknader, eller føre til at man mister lovlig ervervede våpen.