Færre ungdommer jakter

Antallet jegere under 20 år som har løst jegeravgift, har vært nedadgående
de siste tre årene.
Antallet jegere under 20 år som har løst jegeravgift, har vært nedadgående de siste tre årene.

Antallet jegere under 20 år som betaler jegeravgift har gått betydelig tilbake de siste tre årene. NJFF kan derimot glede seg over tidenes høyeste medlemstall.

Publisert

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 6500 personer under 20 år betalte jegeravgift for jaktåret 2021/2022. Dette er det laveste antallet de siste 20 årene.

Betalt jegeravgift for aldersgruppa under 20 år lå tett oppunder 10 000 i årene 2002–2004 (se grafen), deretter stabiliserte antall betalte jegeravgifter seg, til rund 8000 i årene 2005- 2019.

De tre siste årene har imidlertid antallet betalte jegeravgift blant ungdom gått betydelig tilbake, til kun 6500 jegere sist jaktår. Hva som er årsaken til dette, sier statistikkmaterialet ingen ting om.

Trenden er at også aldersgruppa 30–39 år går en god del tilbake, mens jegere i alderssegmentet 50–59 år utgjør en stadig større del av totalkaka.

Av alle registrerte jegere, betalte 52 prosent jegeravgift for 20 år siden, sist jaktår var andelen kun 37 prosent.

Rekordoppslutning

I Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) peker derimot pilene rett vei. Ved årsskiftet passerte NJFF 123 000 medlemmer, som er tidenes høyeste.

Spesielt trønderne slutter opp om forbundet som aldri før. NJFF-Sør-Trøndelag har økt medlemstallet med nær 1200 i løpet av 2022, til 8450 medlemmer.

Fylkessekretær Eskil Pettersen peker på at man gjennom koronaen har lagt vekt på månedlig kontakt med lokalforeningene, som en forklaring på den gode oppslutningen. Og stor kursaktivitet da samfunnet åpnet opp igjen.

– Melhus JFF og Trondheim JFF har satset på jegerprøveutdanning og introjaktkurs, og har åpenbart fått god uttelling på det, sier Pettersen til Jakt & Fiske.