Annonse

Hva betyr torske­fredningen for deg?

Torsken har gått kraftig tilbake i Oslofjorden og langs Skagerrakkysten. Derfor fredes den fra 15. juni i år. Ill.
Torsken har gått kraftig tilbake i Oslofjorden og langs Skagerrakkysten. Derfor fredes den fra 15. juni i år. Ill.

15. juni blir torsken fredet fra Telemarkskysten til svenskegrensa. Det blir også andre endringer i fiskereglene i dette området. Hvilke konsekvenser får dette for oss sportsfiskere?

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Forbud mot torskefiske:

Forbudet er todelt:
1. Forbud mot direktefiske etter torsk (torskefredning) i området Svenskegrensa og til og med Telemark.

2. Totalforbud mot alt fiske i 14 avgrensa områder (gyteområder) fra 1.1 til 1.5

Vi kommer tilbake med et detaljert kart over gytefeltene med fiskeforbud.

Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrak-kysten og i Oslofjorden er dramatisk. Det er bakgrunnen for at Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt nye fiskeregler i området. De nye reglene trer i kraft 15. juni i år. Men hva betyr dette for oss som liker å fiske i sjøen? Vi spurte fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth:

– Det viktigste er at torsken er fredet. Det betyr at hvis du får en torsk på kroken, så må du sette den ut igjen.

– Tåler torsken utsetting?

– Den tåler det godt, så lenge man gjør det riktig. Dette fins det god forskning på. Det betyr også at det ikke er lov å fiske målrettet etter torsk (sjekk denne guiden til korrekt utsetting av laksefisk. De samme prinsippene gjelder for torsk).

Bifangst
– Hva om jeg får en torsk som bifangst, som jeg tror ikke vil overleve?

– Da har du adgang til å beholde den, slik jeg tolker reglene. Men vi anbefaler at du allikevel setter den ut igjen, hvis du tror det er en mulighet for at torsken overlever. I verste fall blir den mat for krabbene, som igjen er mat for torsken.

Fjeldseth understreker at man også bør tilpasse seg den nye virkeligheten:

– Hvis du tidligere har fiska mest etter torsk, bør du kanskje vurdere å endre fiskemetoder. Selv om det er lite torsk i fjorden, så kan du få den. Fisker du litt høyere i vannsøyla er mye gjort. Hvis du fisker etter hyse, og plutselig begynner å få torsk, så er det på tide å flytte seg. Det samme gjelder hvis du fisker sjøørret. Får du torsk, fisk raskere!

Det så stygt ut for isfiskerne en stund, men i det nye vedtaket er de bedre ivaretatt.
Det så stygt ut for isfiskerne en stund, men i det nye vedtaket er de bedre ivaretatt.

Ingen endringer for sjøørretfiskerne
– Hva om jeg aldri fisker etter noe annet enn sjøørret?

– Da får ikke disse nye fiskereglene noen konsekvenser. Men du kan fortsatt få torsk, og da må du slippe den ut igjen. Får du mye torsk bør du skifte fiskeplass, eventuelt fiske høyere i vannet, med høyere fart.

– Hva med isfiskerne?

– De er en stor del av årsaken til at grensene for fiskeforbudet ble flytta, etter det som kom i det første forslaget fra Fiskeridirektoratet. Nå kan du fiske i Bunnefjorden og noen andre områder i indre Oslofjord, hele vinteren. Men ikke etter torsk.

– Hvor finner jeg mer og oppdatert informasjon om de nye fiskereglene?

– Følg med på NJFFs nettsider og Jakt & Fiske. I tillegg kan man sjekke hos Fiskeridirektoratet. Der finner du også kart over forbudssonene.

Langt bedre resultat
– Det er gjort ganske store endringer fra det opprinnelige forslaget til fiskeregler. Hva er de viktigste for oss stangfiskere?

– I Store deler av indre Oslofjord, området rundt Fredrikstad og Kragerøskjærgården, er det nå tillatt å fiske andre arter enn torsk hele året. Men sjekk grensene før du drar ut på tur. Det kommer gode kart for dette snart. Det man i større grad har fokusert på er å begrense fiskeforbudet til gytefeltene, og ikke tatt med områder uten gytefelt for torsk.

Og husk, forbudet mot å fiske andre arter enn torsk, gjelder kun i noen begrensede områder, og i perioden 1. januar til 30. april.

Powered by Labrador CMS