Annonse

RypeRapporten 2019

Gode utsikter for rypejakta

Norges Fjellstyresamband har tatt den årlige runden med fjellstyrene for å høre deres spådommer om hvordan rypehøsten blir, basert på jakta i 2018 og observasjoner nå i vinter og vår.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Generelt fortsetter den gode trenden med økning og større bestander, men i flere områder er det lite smågnagere.
– Spådommene er usikre. Den beste indikasjonen får vi likevel etter takseringene om et par måneder, sier rådgiver hos Norges Fjellstyresamband, Torgeir Lande.

Fjellstyrene på Hardangervidda har sett bra med fugl i vinter og på forsommeren. Inntrykket er også positivt i store deler av Trøndelag, hvor flere fjellstyrer melder om større bestander.

Store fluktuasjoner i rypebestanden
Vestre Slidre fjellstyre i Oppland gikk fra fredning av rypa i 2015, til et toppår i 2018. Dette har trolig sammenheng med aktiv jakt på smårovvilt, økende stamfuglbestand, samt at været klaffet maksimalt i forhold til klekking.

Basert på observasjoner i fjellet, forventer ikke fjellstyret et krakk i høst, noe som kan være vanlig etter et toppår.

Mange fjellstyrer samarbeider med forskningsmiljøer og benytter Hønsefuglportalen (http://honsefugl.nina.no/Innsyn/) i sitt arbeid med å dokumentere rypebestanden.

Her kan du lese mer om de foreløpige utsiktene for høstens eventyr blant småviltjegerne: https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/ryperapporten-vren-2019

Ikke booket rypehøsten ennå? Ledig småviltjakt finner du her: https://www.fjellstyrene.no/smavilt

Powered by Labrador CMS