20 ulver felt siste jaktår

Totalt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019-2020, noe som er seks færre enn forrige jaktår. Felling av andre rovdyr økte noe.
17. juni 2020

Det ble gitt fellingstillatelse for 32 ulver, og av disse ble ti dyr skutt under lisensjakta, viser statistikken over avgang av store rovdyr fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tillegg ble fem ulver felt som skadedyr, en ble felt i nødverge, to ble påkjørt og to døde av andre årsaker i jaktåret 2019–20.

Regjeringen utvidet lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen til og med 31. mai i år, og to ulver ble felt i denne perioden, men kommer ikke med før på neste års statistikk ettersom et jaktår løper fra 1. april til 31. mars.

Totalt ble det felt 15 bjørner, tre flere enn forrige jaktår. Hele elleve av disse ble felt under skadefelling. Selve jaktkvoten var på fem og tre bjørner ble felt under den vanlige kvotejakten.

Kvoten for felling av jerv ble økt til 120 dyr for jaktåret 2019-2020, men kun 50 jerv ble felt, noe som fortsatt er tre flere enn jaktåret 2018–2019.

Kvoten på felling av gauper ble nesten fylt dette jaktåret, med 51 av 54 dyr. I tillegg ble åtte gauper skutt under skadefelling. Ytterligere sju ble drept av påkjørsel fra bil eller tog og fire dyr døde av andre årsaker.

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå