Rovvilt-kommuner sier nei til klage­nemnd for rovvilt­jakt

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) sier nei takk til regjeringens forslag om å opprette en uavhengig rovviltklagenemnd.
29. august 2019

Nemnda skal etter planen behandle klager på vedtak om lisensjakt og skadefelling.

USS organiserer 97 kommuner, mange av dem med bestander av rovvilt. Organisasjonen synes lite om klima- og miljøminister Ola Elvestuens (V)  forslag om å settet bort til klagebehandlingen til en nemnd. 

– USS mener at forslaget innebærer en politisk ansvarsfraskrivelse som vil ha uheldige konsekvenser for tilliten til rovviltforvaltningen hos folk og lokalsamfunn, heter det i høringssvaret. 

Statsråden må ha ansvar for å behandle klagene som i dag, mener kommunene.

USS er også imot forslaget om å redusere antall forvaltningsregioner for rovvilt og viser til at det er viktig med lokal forvaltning for at vedtakene som fattes, skal ha legitimitet.

Sammenslutningen er imidlertid positiv til at enkeltkommuner får klagerett i rovviltsaker.

Siste fra Rovdyr

Rovfuglguiden:

Slik skiller du uglene

I Norge har vi både dagaktive og nattaktive ugler. Slik identifiserer du de ulike artene.
Rovfuglguiden:

Falker du må kunne

Vi har fire typer falker i Norge. Klarer du å skille de fra hverandre?
I Norge har vi to hauker. Klarer du å skille hønsehauk og spurvehauk fra hverandre? Foto: Torgeir W. Skancke
Rovfuglguiden:

Hauker i Norge

Det er enklere å skille hauk fra våk og falk enn du tror.

På forsiden nå