Ulve­bestanden i Skandi­navia går ned

Det er påvist færre ulver i Skandinavia siden forrige vinter. Bestanden går dermed fortsatt ned i både Norge og Sverige, viser tall fra Rovdata.
03. juni 2019

Dette gjelder både ulver, ulveflokker, revirmarkerende par og valpekull, ifølge  Rovdata.

Antall revirmarkerende par har gått mest ned i Sverige, men det er også påvist færre ulveflokker i Norge. I Norge er det 9 ulveflokker og 7,5 par, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata. 

Det er også påvist færre valpekull i Skandinavia sammenlignet med tidligere vintre.

Ulvestammen i Norge og Sverige er en felles skandinavisk bestand. Det gjennomføres årlige registreringer vinterstid i begge land, hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars.

For vinteren som var er den skandinaviske ulvebestanden beregnet til å bestå av 380 ulver. 300 av disse er i Sverige, medregnet halvparten av ulvene i grenserevir.

– Den totale bestanden i Skandinavia faller dermed fortsatt, fra 460 ulver i 2014 og 410 ulver i 2017, sier Kindberg.

Den norske delbestanden var i vinter på mellom 84 og 87 ulver, hvis man tar med halvparten av de 40–41 ulvene i grenserevir. I Norge er det en målsetting om å registrere alle ulver som felles. 

I vinter er det registrert totalt 40 ulveflokker i Skandinavia, hvorav 28 i Sverige, seks i Norge og seks i grenserevir. Det er også registrert 28 revirmarkerende ulvepar – 18 i Sverige, fem i Norge og fem i grenserevir.

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

Rovfuglguiden:

Slik skiller du uglene

I Norge har vi både dagaktive og nattaktive ugler. Slik identifiserer du de ulike artene.
Rovfuglguiden:

Falker du må kunne

Vi har fire typer falker i Norge. Klarer du å skille de fra hverandre?
I Norge har vi to hauker. Klarer du å skille hønsehauk og spurvehauk fra hverandre? Foto: Torgeir W. Skancke
Rovfuglguiden:

Hauker i Norge

Det er enklere å skille hauk fra våk og falk enn du tror.

På forsiden nå