Annonse

Halvautoforbudet:

Politiet med forbudtliste – på Finn.no

Bildet viser en Ruger mini thirty i kaliber 7,62x39, og er blant riflene som omfattes av den nye bestemmelsen i våpenloven.

For ett år siden uttalte Politidirektoratet at det ikke skulle lages en liste over hvilke halvautomatiske rifler som må destrueres. Nå har politiet lagt ut nettopp denne listen – på Finn.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Både før og etter ikrafttredelsen av ny våpenlov 1. juni 2021 har det vært knyttet stor usikkerhet til hvilke halvautomatiske rifler som rammes av begrepet «halvautomatiske rifler med størst skadepotensial».

I februar 2021 uttalte Politidirektoratet (POD) at det ikke skulle utarbeides en liste over godkjente eller ikke godkjent våpen med konkrete våpenmodeller, og at reglene for halvautomatiske jaktvåpen i den nye våpenloven skal være tilstrekkelig klare:

– Det er ikke besluttet at Politidirektoratet skal lage noen slik liste, selv om dette var en løsning etter tidligere regelverk som har vært vurdert, sa leder for juridisk forvaltningsseksjon Liv Aasberg Corneliussen den gang.

Bruker Finn.no

Nå finnes det likevel en slik detaljert liste, utarbeidet av POD i samarbeid med Kripos og publisert av Oslo politidistrikt på Finn.no.

I annonsen skriver politiet blant annet følgende:

«De som allerede er i besittelse av slike våpen har tiden frem til sommeren 2024 til å avhende disse. Fra og med nå av kan disse våpnene leveres inn til politiet for å motta destruksjonspant på 4000 kroner. Tilbud om pant er uavhengig av tilstanden eller alder på våpenet.»

Avsnittsleder Marius Gaarde ved Oslo politidistrikt kommenterer den noe utradisjonelle kommunikasjonskanalen slik:

– Vi ser at omsetning av våpen i Norge i stor grad foregår på Finn. Det er derfor hensiktsmessig for oss å gi informasjon om ordningen gjennom en annonse på denne plattformen. Målet er at våpnene som omfattes av forbudet i våpenloven blir innlevert for destruksjon.

– Dynamisk liste

– For ett år siden sa dere at det ikke skulle utarbeides en liste over konkrete våpenmodeller. Nå er det likevel laget en slik liste?

– Arbeidet med regulering av halvautomatiske rifler var tidkrevende og det har vært utfordrende å finne en god løsning for å ivareta praktiske hensyn innenfor regelverket. Den endelige avgjørelsen om å utarbeide en liste som ble ferdigstilt i november 2022 var et resultat av et omfattende arbeid blant annet med Kripos, sier Corneliussen ved POD.

– Er våpenforskriften tydelig og lett å jobbe med? Eller er den blitt mer krevende å forholde seg til for våpenkontorene?

– Politidirektoratet har mottatt gode tilbakemeldinger på ny våpenlovgivning. Regelverket er fremdeles nytt, og vi samarbeider med politidistriktene med utarbeidelse av retningslinjer og avklaring av praksis. Vi mener regelverket som nå er på plass gir en god mulighet for publikum og politidistriktene til å forholde seg til ny våpenlovgivning.

Corneliussen forteller at listen er dynamisk, og at det til syvende og sist er opp til våpenkontorene å sjekke hvorvidt det går eller ikke går å få tak i et høykapasitetsmagasin til den konkrete rifla det søkes om.

– Metodikken som er benyttet for listen er dynamisk. Rifler som per nå er godkjente eller forbudte på listen, kan potensielt bli forbudt eller godkjent på et senere tidspunkt dersom tilgjengeligheten av høykapasitetsmagasiner for riflemodellen endres, forklarer hun.

4000 kroner

Alle som leverer inn våpnene som nå er omfattet av forbudet, får 4000 kroner i destruksjonspant, uavhengig av stand på våpenet. Det er også et våpenamnesti fram til 1. juni 2023 for andre uregistrerte våpen. Er du usikker på om våpenet ditt er lovlig, bør du kontakte ditt lokale våpenkontor.

Ulovlige børser

Dette er den foreløpige listen som POD har utarbeidet i samarbeid med Kripos, delt inn i fint og grovt kaliber:

Grovt kaliber:

 • Beretta CX4
 • Browning BAR Match
 • Browning BAR DBM
 • FN FNAR
 • Garand Alle utgaver
 • Heckler & Koch SL6
 • Heckler & Koch SL7
 • Heckler & Koch SL8
 • Marlin Mod 45
 • Marlin Mod 9 camp carbine
 • Mauser G-41
 • Ruger PC Carbine (alle utgaver)
 • Ruger Mini 14
 • Ruger Mini 30
 • Valmet Petra
 • Valmet Hunter
 • Vepr Super
 • Vepr Pioner
 • Vepr Hunter
 • Walther G-41
 • Winchester M/1907
 • Winchester Model 30

Fint kaliber:

 • Armalite AR7
 • Armi Jaeger AP-74
 • Armi Jaeger AP-80
 • Armi Jaeger AP-84
 • AMT/Arcadia AMT Lightning 25/22
 • American Mod 180
 • Bergara BXR .22
 • Bingham PPSH
 • Browning Mod .22 / SA22
 • Browning BAR 22
 • Charter Arms AR7 Explorer
 • Chiappa M4 22
 • DPMS Panther AP4 .22
 • Erma EM1-22
 • Gevarm Alle .22 varianter
 • Heckler & Koch HK270
 • Henry AR7
 • Krico Mod 260
 • Marlin 70HC
 • Marlin 70/795
 • Marlin Mod 995
 • Marlin Mod 60
 • Marlin Mod 70 pss /papoose
 • Marlin Mod 7000
 • Marlin Glenfield 70
 • Magnum Research MLR 10/22 / MLR22AT
 • Mossberg 702 Plinkster
 • Mossberg 715T
 • Norinco JW-20 TD
 • Remington Apache
 • Remington Nylon 66
 • Remington Mod 8
 • Remington Mod 522 Viper/Speedmaster
 • Remington Mod 552 Speedmaster
 • Remington Mod 597
 • Ruger 10/22 alle utgaver
 • Ruger SR-22
 • Savage Mod 64
 • Savage A22
 • Savage A17
 • Squires Bingham M20
 • Tactical Solutions X-ring
 • Voere Mod 2114 «Beech»
 • Voere Mod 2115 / 2117
 • Voere Mod 2005
 • Walther G22
 • Winchester Wildcat
 • Winchester Mod 77
 • Winchester Mod 190
 • Winchester 490
 • Winchester 290
 • Winchester 74


Powered by Labrador CMS