Annonse

Ny viltlov:

Foreslår å forby termisk utstyr i ny viltlov

I sitt forslag til ny viltov skriver Mat- og landbruksdepartementet og Klima- og miljødepartementet at: «bruk av restlysforsterkende og termiske siktemidler, og andre siktemidler med teknologi som har til formål å lyse opp eller forbedre synligheten av omgivelsene eller viltet for jegeren.»

Har du gått til innkjøp av termisk utstyr til ordinær jakt? Dersom forslaget til ny viltlov vedtas slik den er forelagt, sitter du på ulovlig utstyr om det er montert på våpenet. 

Publisert Sist oppdatert

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har sendt ut forslag til ny viltlov på høring. Det har vært knyttet stor spenning til hvilke endringer som foreslås i lovet, ikke minst vedrørende bruk av termisk utstyr.

Høsten 2021 felte den profilerte jegeren Kristoffer Clausen en hjort under ordinær jakt ved bruk av termisk utstyr. Clausen ble anmeldt – både av organisasjonene Noah og Rovviltets Røst – samt Miljødirektoratet. Anmeldelsen ble henlagt av politiadvokaten, og avgjørelsen påklaget av Miljødirektoratet.

Til slutt bestemt statsadvokaten at det henleggelsen var rett. Miljødirektoratet bestemte seg derfor våren 2022 for å ikke anmelde jegere som brukte termisk utstyr under ordinær jakt fram til det forelå klarere regler i ny viltlov. Det er denne som nå er sendt ut på høring.

I høringsnotatet skriver departementene følgende:

Departementenes forslag til § 23 første ledd første punktum er at «bruk av lyskilder som gir synlig lys under jakt og fangst er forbudt med mindre annet følger av lov eller forskrift.»

«[L]yskilder som gir synlig lys» vil typisk omfatte ildslys (fakler og bål), elektrisk lys (lommelykter, lyskastere, hodelykter med videre), synlig laser og lys som stammer fra en kjemisk reaksjon (for eksempel lysstaver eller lignende). Dette gjelder både bevegelige lyskilder og fastmonterte lyskilder med jakt- eller fangstformål.

Etter departementenes forslag til § 23 første ledd andre punktum gjelder forbudet også for:

«bruk av restlysforsterkende og termiske siktemidler, og andre siktemidler med teknologi som har til formål å lyse opp eller forbedre synligheten av omgivelsene eller viltet for jegeren.»

Støtter seg på Bernkonvensjonen

Konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder, på folkemunne kalt Bernkonvensjonen, er en internasjonal avtale om forvaltning av vilt. Dette innebærer hvilke arter det skal være lov å jakte på og hvilke metoder som er tillat ved utøvelsen av jakt og fangst.

Bernkonvensjonen har et eget vedlegg som definerer forbudte jaktmetoder, herunder «kunstige lyskilder», «innretninger for å belyse byttet» og «sikter for nattjakt bestående av innretninger for elektronisk forstørrelse eller overføring».

Disse definisjonen er en del av grunnlaget til de nye formuleringene i viltloven slik de er foreslått av departementene. 

Hva med håndholdte enheter?

Lenger ned i lovforslaget, skriver departementet følgende om håndholdte kikkerter med termisk teknologi:

«Departementene legger til grunn at forslaget om å åpne for bruk av håndholdte innretninger til observasjon som benytter restlysforsterkende eller termisk teknologi under jakt, ikke vil bryte med Bernkonvensjonens regler»

Årsaken til at departementet foreslår åpningen, er at kikkerter er ment til observasjon og ikke skuddsituasjon:

«Departementene mener videre det er lite som taler for at en ansvarsfull jeger vil benytte seg av håndholdte observasjonsmidler med restlysforsterkende eller termisk teknologi for å lokalisere et vilt i mørket for så å skyte mot viltet med et optisk siktemiddel.»

Her kan du lese hele nøringsnotatet og legge inne en høringssvar. Høringsfristen er 25. oktober 2024.

Jakt & Fiske følger saken framover.

Endringslogg

Mandag 01.07, klokken 0845:

Ved første publisering, skrev Jakt & Fiske følgende under mellomtitten «Håndholdte enheter»:

I forslaget til ny viltlov, legger Landbruks- og matdepartementet til grunn at:

begrepet «kunstig lys» omfatter både bruk av synlig lys og bruk av all form for nattoptikk. Videre innebærer denne forståelsen at bruk av nattoptikk som håndholdte kikkerter – for eksempel termiske kikkerter – likestilles med siktemidler med tilsvarende teknologi på våpenet, så lenge bruken er «i jaktøyemed».

Dette er feil, da sitatet er hentet fra tidligere Prop. L 149 (2020-2021). Avsnittet er fjernet, og informasjonen slik den nå står er korrekt.

Mandag 01.07, klokken 08.27:

Det manglet et ikke i følgende setning:

Til slutt bestemt statsadvokaten at det henleggelsen var rett. Miljødirektoratet bestemte seg derfor våren 2022 å anmelde jegere som brukte termisk utstyr under ordinær jakt fram til det forelå klarere regler i ny viltlov.

Det korrekte er omvendt, at Miljødirektoratet bestemte seg for å ikke anmelde videre bruk av termisk utstyr under ordinær jakt fram til det forelå klarere regler.

Torsdag 27.06, klokken 05.45: Ved første publisering, kom vi i skade for å skrive at bruken av termiske kikkerter vil være forbudt under ordinær jakt i forslaget til ny viltlov. Dette er upresist, da lovforslaget faktisk foreslår å åpne opp for:

«bruk av håndholdte innretninger til observasjon som benytter restlysforsterkende eller termisk teknologi under jakt»

… så lenge formålet med utstyret er å observere viltet utenom en skuddsituasjon.


Hva mener NJFF?

Norges Jeger- og Fiskerforbund har tidligere kritisert Miljødirektoratets restriktive syn på termisk utstyr. Les mer på forbundets egne nettsider

Powered by Labrador CMS