Annonse

Bjørkelangen JFF

Med hjartet på rette staden

Grillmester Stefan Mesna serverer koteletter og pølser.

Hos Bjørkelangen JFF tas alle imot med åpne armer og behandles likt. Det skaper tilhørighet. Dessuten er det alltid fyr på grillen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Det er ikke bare kruttrøyk som driver over Grasåsen skytesenter i Aurskog- Høland, men også grillrøyk. I kveld er det koteletter, pølser og potetsalat som står på menyen for hagleskytterne i Bjørkelangen JFF.

– Nå er det mat å få! forkynner grillmester Stefan Mesna. Så kommer de – én etter én – og stiller seg i matkø med rumlende mager.

Og her står også Jesper og Magdalena Maj Larsen, ekteparet som legger ned talløse dugnadstimer som trivselsskapere i lokallaget som teller 262 sjeler.

I tillegg til å lede leirduegruppa, er Jesper ungdomsleder i lokallaget. Han forteller at skytesenteret er et fellesanlegg som driftes av seks lokallag og foreninger med felles klubbhus, der hvert lag har ansvar for én skytebane.

Fårikålskyting

– På onsdager har vi jaktskytterskole for ungdom på menyen. Da leier vi også skytebanen hos naboforeningen vår, Hemnes JFF.

At lokallagene skyter på samme kveld skaper ingen gnisninger, snarere tvert imot. Slik kan nemlig skytterne rusle fra bane til bane og skyte litt her og der – før de langer innpå med en smak fra grillen.

Ekteparet Magdalena og Jesper Maj Larsen, trivselsskaperne i Bjørkelangen JFF.

Mye av suksessoppskriften for det gode oppmøtet på lokallagets aktiviteter, er nettopp at det alltid serveres god mat i forbindelse med foreningstreffene.

– Konseptet med å lage mat og skape en mer sosial ramme rundt hagletreningen, startet vi med i 2016, med Magdalena som initiativtaker, forteller Jesper.

Av de mange aktivitetene som lokallaget arrangerer på høsten, må den såkalte fårikålskytingen nevnes. Fenomenet oppstod tilfeldig for seks år siden. Den gang hadde Kiwi en ordning med at hvis du fant en vare som var utgått på dato, fikk du ny vare.

Fri tøyler fra styret

Da en av lokallagsmedlemmene kom over 18 kg lammekjøtt som var utgått på dato, var det bare å slå til. På skytebanen hadde de allerede stående ei bålpanne og ei stor gryte.

Snart var det fårikållukta som drev over skytebanen. Tiltaket ble en umiddelbar suksess – og en tradisjon.

Hver høst siden har lokallaget kjøpt inn 30 kilo lammekjøtt og ti store kålhoder som tilberedes på skytebanen. Besøkende strømmer til fra fjern og nær.

– Folk spiser ikke fårikål hjemme, men kommer i stedet hit for å lange innpå. Ja, noen dukker sågar opp uten hagle, kun for å spise fårikål, ler Jesper.

Ungdomslederen framhever at de har fått frie tøyler fra styret til å utvikle nye aktiviteter. De kan derfor arrangerer ulike opplæringskurs, herunder kurs med fokus på kulinariske gleder.

– I påsken streamet vi et matkurs live, og i fjor arrangerte vi en gjettekonkurranse på Facebook. Premiene ble sendt både nord og sør i landet.

Seine vinterkvelder

Men det er utvilsomt banen og hagleskytingen som er selve navet i lokallaget.

– Hvis du er fersk hagleskytter, er du hjertelig velkommen hos oss. Vi har flere flinke instruktører som står klare til å hjelpe deg, og vi har lånevåpen som du kan få prøve.

Selv om hagletreningen vanligvis foregår i sommerhalvåret, kan foreningen i tillegg skilte med vinterskyting. Og selvsagt er det høy sosial faktor, samt servering av lekkerbiskener fra bålpanna.

Vinterskytingen kan forresten gi seg utslag i ymse viderverdigheter mellom foresatte og ungdom, som f.eks.: «Hvor har du vært. Det er seint og stupmørkt ute»? «Ja, men vi ble sittende og prate etter skytinga».

– Vi er en åpen, sosial og inkluderende forening som kjennetegnes av samhold. Da kan det ofte bli seine kvelder, humrer Jesper.

– Folk trives hos oss, det ser vi, sier ungdomsleder og leder av leirduegruppen i Bjørkelangen JFF, Jesper Maj Larsen.

Forbilledlig ungdomstilbud

Den indre banekjernen i lokallaget teller hele 20 personer. En særdeles sammensveiset gjeng, nærmest som en storfamilie å regne:

Gjengen kan feire bryllupsdager og bursdager sammen. De kan feire 17. mai og St. Hans sammen, og de kan til og med ha et opplegg på selveste julaften.

Jesper forteller at da de for noen år siden mistet et medlem i kjernegruppa, sto de andre æresvakt i begravelsen.

Lokallaget har et forbilledlig ungdomstilbud, takket være Jesper og Magdalena. Tidligere i år kjørte Bjørkelangen JFF et eget jegerprøvekurs for ungdom under 20 år.

Da meldte ti ungdommer sin interesse, der samtlige ble innrullert i lokallaget etterpå. Og i år har de startet en egen jakt- og fiskeskole for ungdom under 20 år.

Samarbeider med ungdomsskolen

– Vi har ungdommen med på Fiskesommer- arrangementer og reiser på sommerleirer. I år har vi satt opp åtte Introjakter myntet på ferske jegere i alle aldersgrupper. En pangstart på jegerlivet.

– Har dere eget jaktterreng?

– Ja, vi disponerer et ca. 1500 dekar stort småviltterreng, og så leier vi rådyrjakt i et annet terreng, informerer Jesper.

Lokallaget har dessuten tett samarbeid med ungdomsskolen om friluftslivsfaget. Elevene tas med på skytebanen, på harejakt og får informasjon om fiskeplasser i distriktet.

– Vi ser at en del av 13- åringene som tas med på skytebanen kommer tilbake når de blir gamle nok til å ta jegerprøven. Og så blir de medlemmer. Ungdommen vet å sette pris på tilbudene våre, og vi vektlegger selvsagt lavt prisleie.

Høy trivselsfaktor

Ungdomssatsingen til Bjørkelangen JFF gir resultater: Da Jesper ble valgt til ungdomsleder i 2019 var det åtte ungdomsmedlemmer i lokallaget. Ved utgangen av 2020 var tallet økt til 56!

– Det høres ut som et medlemskap hos dere betyr høy trivselsfaktor?

– Ja, vi har medlemmer hos oss som har vært tilknyttet andre lokallag uten å finne seg til rette, men her på Bjørkelangen blir medlemmene værende. Hos oss er det samhold og høyt under taket.

– Er dere aktive på vervefronten?

– Nei, vi prioriterer at alle som kommer hit skal bli tatt vel imot og behandles likt. Alle bidrar med glede, som f.eks. med å være vakt på banen. Det skaper et godt miljø. Og når du føler deg komfortabel med å være her, blir du også værende som medlem.

Sideliggerstevne

Ikke til å undres over at medlemsmassen øker jevnt og trutt i lokallaget, nærmere bestemt 15 prosent i løpet av de to siste årene.

– Ja, og så har vi samarbeidsavtale med tre store leverandører av jakt- og fiskebekledning, med egne rabattavtaler, sier Jesper.

Kreativiteten kjenner ingen grenser i Bjørkelangen JFF: I fjor dro jentegruppen i gang Rosa sløyfe- skyting, der overskuddet gikk uavkortet til Rosa sløyfe- aksjonen. Da var jentene ute i den lokale handelsstanden og hanket inn over 50 premier til lotteriet.

Eller hva med det populære og uformelle sideliggerstevnet som går av stabelen i desember?

Da tar du ganske enkelt med deg den gamle sideliggeren, får utdelt egnet ammunisjon på banen og skyter noen sporting- og jegertrapduer. Så avsluttes seansen (selvsagt) med sjokoladelotteri.

– Folk kommer fra Larvik, Sollihøgda og Drammen for å være med på sideliggerstevnet vårt, smiler Jesper Maj Larsen.

Haglegjengen fra Bjørkelangen JFF en kveld i august. Foreningen har mange aktive konkurransekyttere.

Foreningsaktiviteter

Familie: Aktiviteter for alle. Fuglekassebygging. Familiedag på skytebanen med mat og bålkos. Teltturer. Sopp- og viltdag. Fisketurer. Kurs i fellefangst. Fårikålskyting på Grasåsen. Verning av rådyrkje i slåttonna. Omvisning på settefiskanlegget.

Jakt: Jakt i små grupper med instruktør. Introjakter: duejakt, gåsejakt og rådyrjakt med hund.

Fiske: Fiskesommer- arrangementer. Settefiskgruppa er en egen forening underlagt Bjørkelangen JFF, som produserer ørret til egen og andre foreninger i Akershus, Østfold og Hedmark.

Skyting: Svært aktiv haglegruppe, med aktiviteter på og utenfor banen. Jaktskytterskole.

BJFF Ung: Isfiskedag, Fiskesommer, ungdomsleir og jaktskytterskole. Førstehjelpskurs. Sjøørretfiske i Oslofjorden, Fellefangst og matlagingskurs.

Fiskehytta: Foreningshytte ved Dyntjern, som kan leies.

Grasåsen skytesenter i Aurskog- Høland er møteplass for medlemmer av Bjørkelangen JFF, Hemnes JFF og Høland JFF.

Grasåsen skytesenter

Grasåsen skytesenter i Aurskog-Høland ble åpnet i 1989, etter at flere mindre skytebaner var kommet i konflikt med bebygde områder. Kommunen kjøpte derfor opp grunn som ble fordelt på seks lokallag og foreninger: Bjørkelangen JFF, Bjørkelangen Pistolklubb, Hemnes JFF, Høland & Bjørkelangen Skytterlag, Høland Skytterklubb og Høland JFF.

Baner: Hagle (tre trap og sporting), pistol (25 m) og rifle (100 m, 200 m, fast og løpende elg).

Powered by Labrador CMS