Annonse

Statlig veiselskap:

Har bygd ned over 6000 dekar med skog

Bildet viser Nye Veiers utbygging av E18 i Bamble i 2018.

Veiselskapet Nye Veier har bygd ned skog tilsvarende 900 fotballbaner de siste årene. Det har også gått med en del dyrket mark og myr for å bygge vei.

Publisert

– Oppmerksomheten om natur og miljø har økt betydelig de siste årene, og Nye Veier bidrar til åpenhet om konsekvensene av selskapets utbygginger, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i et skriftlig svar til Stortinget. 

Han fikk nylig spørsmål av SVs Mona Fagerås om hvor mye skog, dyrket mark, beite og myr det statlige selskapet Nye Veier har beslaglagt under byggingen av 120 kilometer vei siden 2015.

Skog tilsvarende 900 fotballbaner

I oversikten samferdselsministeren har sendt, kommer det fram at Nye Veier har bygget ned: 

  • 6424 dekar skog – tilsvarende 900 fotballbaner
  • 1007 dekar dyrket mark – tilsvarende 141 fotballbaner
  • 44 dekar beitemark – tilsvarende 6,2 fotballbaner
  • 31,9 dekar myr – tilsvarende 31,9 fotballbaner

De største inngrepene har kommet under byggingen av E18 mellom Tvedestrand og Arendal, som la beslag på 2024 dekar skog og 109 dekar myr. 

1 dekar er det samme som 1 mål, og tilsvarer 1000 kvadratmeter. En standard bane i toppfotballen er på 7140 kvadratmeter.

Nye Veier: – Mye har skjedd

Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veierskriver i en epost til NTB at de som første transportvirksomhet har innført et helhetlig arealregnskap. De har også investert i nye metoder for å ta bedre hensyn til natur og miljø.

– I dag tar vi hensyn til dette på an annen og bedre måte enn før når vi planlegger. Jeg tror ikke vi skal spekulere i helt konkrete tall for hvor mye mer eller mindre areal som hadde blitt påvirket dersom disse prosjektene ble planlagt i dag. Vi kan nok likevel anta at arealbeslaget hadde vært noe lavere, i og med at klima, natur og miljø i dag har større oppmerksomhet, både i Nye Veierog i sektoren ellers, enn det hadde for noen år siden, sier han. 

Altmann påpeker at man uansett ikke kommer utenom at bygging av transportinfrastruktur legger beslag på arealer.

Han sier at mye har skjedd i samfunnet de siste årene både når det gjelder politikk, regelverk og analysemetoder.

– Vi planlegger, bygger og drifter vei i tråd med politiske forventninger, og basert på det samme analyse- og metodeapparatet resten av sektoren bruker. Jeg tror alle vil være enige i at natur og dyrket mark historisk ikke har hatt en tydelig nok plass i disse analysene.

Ny transportplan

Neste fredag legger regjeringen fram Nasjonal transportplan for årene 2025 til 2036. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har sagt til NTB at det blir en tydelig satsing på klima og natur i planen.

Regjeringen har også signalisert at flere gigantprosjekter må vike, og at mer penger blir brukt til vedlikehold av allerede eksisterende infrastruktur.

– Vi gjenbruker mer og tar ikke hull på like store naturområder, har han sagt.

Powered by Labrador CMS