Annonse

Potensiell vindkraft-boom i Finnmark:

Ønsker ingen «teppelegging» av fylket

NJFF Finnmarks styreleder Linda Heitmann.
NVE jobber nå for å prioritere blant innmeldte kraftverk. (Bildet er tatt av Havøygavlen vindkraftverk i Finnmark)

Det er meldt inn ønsker om hele 25 vindkraftverk i Finnmark. NJFFs fylkeslag frykter at stram kommuneøkonomi gjør at flere sier «ja».

Publisert

– NJFF-Finnmark ønsker ikke at fjellet og kysten vår skal bli teppebelagt med vindturbiner, sier leder Linda Heitmann. 

Hun registrerer at det både er stor interessert for å utnytte vinden i Finnmark, og at fylket har behov for kraft. Men motforestillingene er mange.

– Våre medlemmer er jo jakt-, fiske- og friluftsinteresserte folk. Turbiner og infrastruktur anleggene krever vil forringe store naturområder. Disse er viktige for dyr- og fugleliv, for rekreasjon i skog og mark, og for høstingsbasert friluftsliv, påpeker Heitmann.

NVE vil sile i bunken

Det var i slutten av april at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte ut en pressemelding om den svært store interessen for å bygge vindkraftverk lengst nord i landet, langt mer enn det kraftnettet har kapasitet til å overføre.

Direktoratet jobber for tida med å avklare hvilke prosjekter som anbefales videreført, noe som gjøres i tett dialog med de berørte kommunene. Resultatet skal legges fram i midten av juni.

Linda Heitmann registrerer at det kun er et fåtall av de 25 innmeldte prosjektene som vil bli videreført, men er likevel redd for at kommuner med stram kommuneøkonomi vil ønske vindkraft på land velkommen, på tross av de store inngrepene.

– Staten må bistå med andre virkemidler for disse kommunene, slik at de ikke trenger å ty til vindmølleparker og at vi ikke raserer våre naturområder for framtiden, sier Heitmann.

FeFo også skeptisk

FeFos styreleder Geir Thrane stiller seg også skeptisk til de omfattende planene, men har tiltro til at NVE prioriterer hardt.

– Først skal kommunene og andre berørte parter si sitt. Hvis de stiller seg positive, så kan det åpne for noen nye anlegg. Vi i FeFo skal uansett gjøre det vi kan for at de mest sårbare områdene ikke skal bli berørt, sier Thrane, som ikke tror det vil bli snakk om mer enn to-tre nye kraftverk når NVE har ferdigbehandlet alle sakene.

Jakt & Fiske vil følge opp dette temaet med en større sak om planene for ny vind-, vann- og solkraft i Norge.

Vil også oppgradere Alta vannkraftverk

Et av de 26 prosjektene som er meldt inn til NVE, gjelder oppgradering av Alta vannkraftverk, ved å installere et nytt aggregat. I prosjektbeskrivelsen heter det at vannføringen i elva oppstrøms dammen og nedstrøms kraftverket ikke vil påvirkes av tiltaket.

– Dette ser foreløpig ikke ut til å få negative følger for elva. Vi avventer konsekvensutredningen, men fordi vi allerede har Norges strengeste manøvreringsreglement, så virker dette som en fornuftig måte å øke kraftproduksjonen på, sier daglig leder hos ALI, Vegard Ludvigsen.

Powered by Labrador CMS