Annonse

Regjeringen ber kommunene skjerme sårbar natur

Natur bygges ned langt raskere enn noen har visst. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) vil ikke innføre flere reguleringer for kommunene.

Publisert Sist oppdatert

Natur bygges ned langt raskere enn noen har visst. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) vil ikke innføre flere reguleringer for kommunene.

På Politisk kvarter på NRK mandag morgen avviste Eriksen å stramme inn på regelverket. Han vil heller satse på veiledning.

– Jeg tror ikke svaret på naturutfordringene våre er å oppheve lokaldemokratiet. Vi må heller lage verktøy som gjør at man kan ivareta naturen i fellesskap, både i lokal, regional og statlig planlegging, sier Eriksen.

Mangler oversikt

På fem år er det foretatt rundt 44.000 inngrep i naturen, viser en kartlegging NRK har foretatt. Hvert minutt blir 79 kvadratmeter naturområde bygget ned.

Også i rødlistede naturtyper, som inngrepsfri natur, myr, strandsone, vassdrag og villreinområder, åpnes det nye byggefelt i snitt ti ganger om dagen, viser kartleggingen.

Myndighetene mangler oversikt over den totale nedbyggingen, vedgår Eriksen overfor NRK.

Samtidig har regjeringen allerede tatt flere grep, som forbud mot nedbygging av myr og tydeligere forventninger knyttet til hyttebygging, påpeker han.

Lager naturregnskap

Ifølge Eriksen er den største utfordringen at kommunene ikke har noen oversikt over sårbare naturområder.

Overfor NTB presiserer han at regjeringen nå jobber med en stortingsmelding som skal følge opp naturavtalen. Denne kommer i løpet av året og vil vise tiltak for å nettopp stanse nedbygging av natur.

– Hvilke tiltak som kommer, kan vi ikke si nå, sier Eriksen, som presiserer det vil bli stilt tydeligere krav og forventninger til både kommuner og andre.

– Alle kommunene må forholde seg til den naturen vi har, sier Eriksen.

Men han vil ikke innskrenke den lokale selvråderetten.

– Flest mulig beslutninger bør tas der ute hvor folk bor, slår klima- og miljøministeren fast.

SV reagerer

Miljøpolitisk talsperson i SV Lars Haltbrekken mener på sin side regjeringen gjør for lite for å begrense naturtapet.

– Alvoret i naturtapet kan umulig ha gått opp for regjeringen når de bare skal fortsette som før med velmente råd og veiledning. Hvert enkelt inngrep rundt om i landet er lite. Summen blir enorm. Derfor må det strengere nasjonale krav til, sier Haltbrekken til NTB.

SV går blant annet inn for et nasjonalt forbud mot etablering av nye hyttefelt.


Endringslogg:

Tirsdag 9.1.24, klokken 10:25

Vi kom i skade for å publisere NTBs første versjon av artikkelen, når det var en oppdatert versjon tilgjengelig. Oppdatert med versjon inneholder presisering fra klima- og miljøministeren, samt kommentar fra SV.

Powered by Labrador CMS