Annonse

Vil ha bukt med overfiske

I en kronikk skriver forskere fra Havforskningsinstituttet at det må innføres flere verneområder uten fiske for å bygge opp økosystemer der både tareskogen og torsken kan trives igjen i Oslofjorden.

Forskere fra Havforskningsinstituttet etterlyser mer effektivt, marint vern for å bygge opp fiskebestandene.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

«Et nylig publisert studie på genetikk til torsk tyder på at torskebestanden i Skagerrak bare er ørsmå rester sammenlignet med middelalderen etter 1000 år med fiske.»

Dette skriver de fire forskerne ved Havforskningsinstituttet, Norderhaug, Kleiven, Moland og Knutsen, i en kronikk på hi.no og i Bergens Tidende.

Nedtappede vannmagasiner: – Dette takler fiskebestandene

Selv om Norge har lykkes med forvaltningen av økonomisk viktige fiskebestander i åpent hav, har bestandene langs kysten gått tilbake – med dramatiske konsekvenser:

«Vern i ord, ikke i innhold»

«Overfiske av blant annet kysttorsk og steinbit på 1950- og 1960-tallet var med all sannsynlighet årsak til en eksplosjon i kråkebollebestanden med nedbeiting av tareskogen i Nord-Norge som resultat.» skriver de fire.

Havforskerne er tydelige på at en gjenoppbygging av økosystemene langs kysten krever innføring av verneområder uten fiske, og viser bl.a. til positive erfaringer med hummeren.

Havforskningsinstituttet: 1 av 3 undersøkte sjøørret har dødelige mengder lakselus

Eldre fiskere kan f.eks. fortelle om eventyrlige hummerfangster etter andre verdenskrig, etter lite fiske i krigsårene. Og etter fredning i små områder fra 2006, økte mengden hummer med over 500 prosent, sammenlignet med områdene rundt.

Havforskerne påpeker at Norge støtter målet om å verne 30 prosent av verdens havområder innen 2030 – men er altså kritiske til at Norge har fortsatt det kommersielle fisket i sine egne verneområder. Les hele kronikken på hi.no.

Powered by Labrador CMS